Pagina opties

Groter

Vergadering Commissie Grondgebied 06-12-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis, raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Dick Zumker

AGENDAPUNTEN:

1 Opening vergadering Bekijk dit agendapunt online

2 Trekking stemcijfer Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststelling agenda Bekijk dit agendapunt online

4 Intekening inspreekrecht over op de agenda vermelde onderwerpen Bekijk dit agendapunt online

Voor inspreken op agendapunt 5 'Centrumvisie Bladel' hebben zich aangemeld:

  • de heer R. van Herk, namens Ondernemersvereniging Bladel
  • de heer K. Box, namens Vereniging Vastgoedeigenaren BIZ centrum Bladel
  • de heer R. Nijkamp, directeur van financieel supermarkt adviesbureau Fin Extenso, namens de gezamenlijke supermarkten Jumbo (Bladel en Hapert) en AH Bladel
  • de heer A. van Heeswijk, namens de gezamenlijke vastgoedeigenaren, ondernemers en bewoners van de omgeving Markt Bladel

-

De insprekers krijgen voorafgaand aan de commissiebehandeling van agendapunt 5 elk gedurende een vijftal minuten tijd om in de commissievergadering het woord te voeren.

5 Centrumvisie Bladel Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

6 Sluiting vergadering Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten