Pagina opties

Groter

Vergadering Commissie MAZ 03-12-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis, raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Hugo Maas

AGENDAPUNTEN:

1 Opening vergadering Bekijk dit agendapunt online

2 Trekking stemcijfer Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststelling agenda Bekijk dit agendapunt online

4 Intekening inspreekrecht over op de agenda vermelde onderwerpen Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststelling besluitenlijst vergadering 11 oktober 2018 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

6 Afsprakenlijst tot en met vergadering 11 oktober 2018 Bekijk dit agendapunt online

7 Overzicht mededelingen en ingekomen stukken tot en met 7 november 2018 Bekijk dit agendapunt online

8 Actieve informatie vanuit het college van burgemeester en wethouders Bekijk dit agendapunt online

9 Speelautomatenhalverordening Bladel 2019 Bekijk dit agendapunt online

10 Algemene Plaatselijke Verordening, Brandbeveiligingsverordening en Bouwverordening Bekijk dit agendapunt online

11 Integraal Veiligheidsplan basisteam De Kempen 2019-2022 Bekijk dit agendapunt online

12 Winkeltijdenverordening Bladel 2019 Bekijk dit agendapunt online

13 Vaststellen najaarsnota 2018 Bekijk dit agendapunt online

14 Begrotingswijziging 2018 GRSK Bekijk dit agendapunt online

15 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

16 Sluiting vergadering Bekijk dit agendapunt online