Pagina opties

Groter

Vergadering Gemeenteraad 20-12-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis, raadszaal
Tijd:19:30

AGENDAPUNTEN:

-

1 Opening en aanwijzing primus Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststelling agenda Bekijk dit agendapunt online

3 Spreekrecht burgers Bekijk dit agendapunt online

4 Vaststelling besluitenlijsten openbare raadsvergaderingen dd 8 november 2018 en 29 november 2018 Bekijk dit agendapunt online

5 Besluitenlijsten en afsprakenlijsten commissies, mededelingen en ingekomen stukken Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

5A Besluitenlijsten, afsprakenlijsten en mededelingen Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

5B Ingekomen stukken Bekijk dit agendapunt online

5C Ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen in afwachting van behandeling Bekijk dit agendapunt online

5D Begrotingen, begrotingswijzigingen en jaarrekeningen gemeenschappelijke regelingen Bekijk dit agendapunt online

5E Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen Bekijk dit agendapunt online

INFORMATIEVERSTREKKING

5F Actieve informatieplicht vanuit college van burgemeester en wethouders of individuele leden van het college Bekijk dit agendapunt online

HAMERSTUKKEN

6 Hamerstukken Bekijk dit agendapunt online

6A Bestemmingsplan De Wijer - De Kuil, 1e herziening Bekijk dit agendapunt online

6B Bestemmingsplan Oude Sporthal 't Spant Er te Bladel Bekijk dit agendapunt online

6C Bestemmingsplan MFA Hapert Bekijk dit agendapunt online

6D Welstandsnota 2018 Bekijk dit agendapunt online

6E Haalbaarheidsonderzoek grootschalige wind- en zonne-energie De Kempen Bekijk dit agendapunt online

6F Coordinatieverordening ruimtelijke plannen Bekijk dit agendapunt online

6G Algemene verklaring van geen bedenkingen Wabo Bladel 2018 Bekijk dit agendapunt online

6H Verlenging Meerjaren Beleidskader Jeugdhulp 2015-2018 Bekijk dit agendapunt online

6I Speelautomatenhalverordening Bladel 2019 Bekijk dit agendapunt online

6J Integraal Veiligheidsplan basisteam De Kempen 2019-2022 Bekijk dit agendapunt online

6K Winkeltijdenverordening Bladel 2019 Bekijk dit agendapunt online

6L Begrotingswijziging 2018 GRSK Bekijk dit agendapunt online

6M Vaststellen najaarsnota 2018 Bekijk dit agendapunt online

6N Wijziging bezetting raadscommissies Bekijk dit agendapunt online

BESPREEKSTUKKEN

7 Centrumvisie Bladel Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

8 Algemene Plaatselijke Verordening, Brandbeveiligingsverordening en Bouwverordening Bekijk dit agendapunt online

-

9 Afscheid waarnemend burgemeester dhr. P. Maas Bekijk dit agendapunt online

10 Sluiting Bekijk dit agendapunt online