Pagina opties

Groter

1 september 2020

Beleidsregels Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) Kempengemeenten

Vastgesteld.

Machtiging tot verrichten handelingen Wkpb

De genoemde functionarissen worden gemachtigd namens het college of de burgemeester wettelijke taken uit te voeren op grond van de Wkpb.

Vervangingsregeling secretaris, afdelingshoofden, teamcoördinatoren en behandelend ambtenaren

Vastgesteld.

Beslissing op bezwaar last onder dwangsom Bladel

Geen sprake van rechtsongelijkheid. Het besluit wordt in stand gelaten en het bezwaarschrift wordt ongegrond verklaard.

Beslissing op bezwaar last onder dwangsom Bladel

Geen sprake van rechtsongelijkheid. Het besluit wordt in stand gelaten en het bezwaarschrift wordt ongegrond verklaard.

Beslissing op bezwaar last onder dwangsom Bladel

Geen sprake van rechtsongelijkheid. Het besluit wordt in stand gelaten en het bezwaarschrift wordt ongegrond verklaard.