Pagina opties

Groter

19 mei 2020

Interbestuurlijk Toezicht Omgevingsrecht

Positief oordeel ter kennisgeving aangenomen. Ter informatie aan de raad verstrekken. 

Vaststelling van de Beleidsregel permanente en tijdelijke reclame Bladel 2020

De raad wordt geïnformeerd. 

Wijzigingsplan “Vogelakkers”

Er wordt geen exploitatieplan opgesteld. De Nota zienswijzen “Vogelakkers” wordt vastgesteld. Het wijzigingsplan “Vogelakkers” wordt gewijzigd vastgesteld met inachtneming van de wijzigingen uit de Nota.  

Jaarstukken 2019 Stichting Centrummanagement Bladel

De verstrekte subsidie wordt vastgesteld.