Pagina opties

Groter

2 juni 2020

Definitieve jaarstukken 2019

Ingestemd met de concept-jaarstukken en concept raadsvoorstel “vaststellen (definitieve) jaarstukken 2019”.

Reactie op brief over uitbreiding dienstverlening RHCe aan gemeenschappelijke regelingen

Akkoord met de voorgestelde reactie. Deze reactie richten aan de bestuurscommissie van het RHCe, met een afschrift aan de vertegenwoordiger van de Kempen in de bestuurscommissie.