Pagina opties

Groter

23 juni 2020

Wijzigen kredietovereenkomst BNG

Ingestemd met het opnemen van de terugvalbepaling. 

Ledenraadpleging VNG

Ingestemd met een contributieverhoging voor het lidmaatschap van de VNG voor 2021. Ingestemd met de benoeming van de door de adviescommissie VNG Governance voorgedragen kandidaten voor 28 vacatures, ingestemd met de vaststelling van het Financieel Jaarverslag 2019, ingestemd met de GGU-voorstellen, ingestemd met de Resolutie ‘Norm voor Opdrachtgeverschap’ en ingestemd met het voorstel ‘Onderkant arbeidsmarkt’.  

Wijzigingsplan Netersel

Ongewijzigd vastgesteld. Er wordt geen exploitatieplan opgesteld. De omgevingsvergunning wordt verleend. 

Regeling Reductie Energieverbruik

De overeenkomst van opdracht coördinatie RRE-campagne aan te gaan. Wethouder Fons d’Haens machtigen om deze te tekenen. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de subsidieverordening en het subsidieplafond vast te stellen. Het mandaat wordt verleend aan Winst Uit Je Woning.

Raadsinfo voortgang Den Herd naar de Markt

De raad wordt geïnformeerd. 

Verlenging financiële ondersteuning voor aanbieders van doelgroepenvervoer, Wmo en Jeugdhulp in verband met coronacrisis

De compensatieregeling voor aanbieders van doelgroepenvervoer wordt verlengd tot 1 juli 2020 en blijft gefinancierd voor 80% van de normale maandelijkse facturen. De compensatieregeling voor zorgaanbieders jeugdhulp en Wmo in het kader van vraaguitval en verminderde levering wordt verlengd tot 1 juli 2020 dan wel periode 7 (15 juni tot 12 juli) voor hulp bij het huishouden. 

Regionale samenwerking Omgevingswet

De bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt voor de samenwerking met betrekking tot de voorbereiding van de Omgevingswet worden bekrachtigd. Voor de aanstelling van een tijdelijke regionale coördinator wordt €1.000,- beschikbaar gesteld.