Pagina opties

Groter

26 mei 2020

Ontwerpbegroting 2021 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO)

De gemeenteraad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de ontwerpbegroting, geen zienswijze in te dienen en de VRBZO te verzoeken terughoudend te zijn met het verhogen van de uitgaven de komende jaren. 

Beslissing op bezwaar inzake afgewezen verzoek tot intrekking vergunning

Gegrond verklaard. Het bestreden besluit wordt herroepen. Proceskosten worden vergoed. 

Wijzigingsplan Netersel

Wordt ongewijzigd vastgesteld. Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld. 

Wijzigingsplan Bladel

Er wordt geen exploitatieplan opgesteld. De Nota zienswijzen wordt vastgesteld. Het wijzigingsplan wordt gewijzigd vastgesteld met inachtneming van de wijzigingen uit de Nota zienswijzen. 

Evaluatie adviespunt Social Return

Wordt voortgezet op huidige wijze. Financiering laten verlopen via de gemeentelijke begroting. 

Voortgang financiële regeling Jeugdhulp i.v.m. Corona

Toestaan dat aanbieders de jeugdhulp die zijn op reguliere en op alternatieve wijze hebben geleverd regulier declareren via het berichtenverkeer. Aanbieders compenseren op basis van reguliere omzet bij vraaguitval dan wel verminderde levering van jeugdhulp.