Pagina opties

Groter

29 september 2020

Herstel besluit subsidie duurzame energiemaatregelen

Het voorgaand besluit wordt herzien en de aangevraagde subsidie duurzame energiemaatregelen wordt alsnog toegekend.

Herstel besluit subsidie duurzame energiemaatregelen

Het voorgaand besluit wordt herzien en de aangevraagde subsidie duurzame energiemaatregelen wordt alsnog toegekend. 

Septembercirculaire 2020

Er is kennis genomen van de septembercirculaire en er is ingestemd met de financiële consequenties. Er is ingestemd met het ontwerp-raadsvoorstel. De financiële consequenties 2021-2024 worden aanvullend verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2021.