Pagina opties

Groter

7 juli 2020

Uitstel Algemene Ledenvergadering Vereniging Brabantse Gemeenten

Voor kennisgeving aangenomen. 

Jaarrapportage 2019 Taskforce-RIEC Brabant Zeeland

Voor kennisgeving aangenomen. 

1e Compensatiepakket coronavirus

Kennisgenomen van de brief en de financiële consequenties. De raad wordt geïnformeerd.  

Raadsinformatiebrief Kadernota ODZOB 2022

De raad wordt geïnformeerd over de mogelijkheid input te geven voor de Kadernota 2022 van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. 

Voorschriften carnavalsoptochten

Nieuwe voorschriften worden vastgesteld. 

Herstel besluit subsidie duurzame energiemaatregelen

Voorgaand besluit wordt hersteld en de subsidie duurzame energiemaatregelen wordt toegekend. 

Informatie- en archiefbeheer

De raad wordt geïnformeerd over het bijgewerkte verbeterplan informatie- en archiefbeheer. 

Advies welstandscommissie m.b.t. wijzigingen voorkant kerk Hapert a.g.v. ombouw tot MFA

Ingestemd met bouwkundige ingreep voorkant kerk.