Pagina opties

Groter

Georganiseerd Burgeroverleg Hapert (GBOH)

Het Georganiseerd Burgeroverleg Hapert (GBOH) is geen dorpsraad, maar een klankbordgroep. Het GBOH zet zich actief in om een gedegen gesprekspartner van de gemeente te zijn.

Website: gboh.nl
E-mail: Secretariaat van het GBOH

Het bestuur kent de volgende samenstelling:

  • Frits Oomen (voorzitter) De Vliegert 30, 5527 HV Hapert
  • Johan van de Ven (secretaris) Molenstraat 30, 5527 GB Hapert
  • Gerard Smetsers, Bernhardstraat 2a, 5527 AZ Hapert
  • Herman van Oostrom, Ganzestraat 24, 5527 CB Hapert

Kijk hier voor de data van de openbare vergaderingen: Vergaderschema dorpsraden.