Pagina opties

Groter

Nevenfuncties

Burgemeester

Nevenfuncties als bedoeld in artikel 67 van de Gemeentewet.
d.d. 15 april 2019

Burgemeester ir. R.P.G. Bosma

Nevenfuncties verbonden aan het burgermeesterschap (allen onbezoldigd):

 • Lid  van het Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven (MRE)
 • Voorzitter/lid van het Algemeen Bestuur van het Kempisch Bedrijvenpark (KBP)
 • Voorzitter/lid van het Dagelijks Bestuur van het Kempisch Bedrijvenpark (KBP)
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
 • Portefeuillehouder Economie Metropoolregio Eindhoven (MRE)
 • Portefeuillehouder Economische Zaken Huis van de Brabantse Kempen

Functies wethouders

(als bedoeld in artikel 12 en 41B, eerste lid van de Gemeentewet) 

Wethouder Wim (W.H.J.M.) van der Linden 

Nevenfuncties verbonden aan het wethouderschap (allen onbezoldigd) (d.d. 27-8-2018):

 • Lid Algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkende Kempengemeenten (GRSK);
 • Lid van de Werkplaats Mobiliteit en Innovatie Metropool Regio Eindhoven (MRE);
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur Metropool Regio Eindhoven (MRE);
 • Lid van het bestuur van Bureau Inkoop en Aanbesteding Zuidoost Brabant (BIZOB);
 • Lid van het algemeen bestuur Werkvoorziening Kempenland (WVK-groep);
 • Lid van de volgende portefeuillehoudersoverleggen op niveau Kempengemeenten:
  • Jeugdzorg;
  • Onderwijs;
  • Mobiliteit.

Wethouder Fons (A.P.) d’Haens 

Nevenfuncties verbonden aan het wethouderschap (allen onbezoldigd) (d.d. 27-8-2018):

 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant;
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant;
 • Lid van het Algemeen Bestuur van het Kempisch Bedrijvenpark (KBP);
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK);
 • Lid van de volgende portefeuillehoudersoverleggen op niveau Kempengemeenten:
  • Volkshuisvesting;
  • Milieu Overleg Kempen (MOK);
  • Werkgroep Afval Kempen (WAK);
  • Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH);
 • Lid van het Regionaal Ruimtelijk Overleg (21 gemeenten Zuidoost Brabant + Provincie Noord-Brabant) (RRO);
 • Lid van het Stichtingsbestuur Huis van de Brabantse Kempen (namens de Kempengemeenten);
 • Bestuurlijk trekker Transitie Landelijk Gebied bij Metropoolregio Eindhoven (namens de Kempengemeenten).

Nevenfuncties naast het wethouderschap, onbezoldigd:

 • Voorzitter werkgroep Weebosch;
 • Lid oudercommissie Basisschool Gerardus Weebosch.

Wethouder mr. Davy (D.S.C.) Jansen

Nevenfuncties verbonden aan het wethouderschap (allen onbezoldigd) (d.d. 9-9-2019):

 • Bestuursvoorzitter Kempenplus
 • Lid van het Algemeen Bestuur van  de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost (GGD);
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van het regionaal werkbedrijf;
 • Lid van het Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe);
 • ​Lid raad van commissarissen WvK-Groep Holding.

Nevenfuncties naast het wethouderschap, bezoldigd:

 • Officier Koninklijke Landmacht;
 • Voorzitter Jur-Proficio.

Nevenfuncties naast het wethouderschap, onbezoldigd:

 • Gastdocent Nederlands Recht Hogeschool Utrecht (op incidentele basis);
 • Gecommitteerde afstudeercommissie Juridische Hogeschool Avans & Fontys;
 • Voorzitter C.V. “De wend nie”.