Pagina opties

Groter

Samenstelling college

Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor het dagelijks bestuur in de gemeente. Ook is het college verantwoordeiijk voor de uitvoering van besluiten die door de gemeenteraad worden genomen. De gemeentesecretaris staat het college bij in zijn taak. De burgemeester is voorzitter van het college.

Afspraken met leden van het college van burgemeester en wethouders

Als u de burgemeester of een van de wethouders wilt spreken, kunt u een afspraak maken via het bestuurssecretariaat, tel. 0497 - 36 14 38 / 36 14 39 of mail naar bestuurssecretariaat@bladel.nl.

ir. R.P.G. Bosma

R.P.G. Bosma
contactgegevens en taken ir. R.P.G. Bosma
FunctieBurgemeester
Taken
 • Algemeen bestuurlijke zaken
 • Externe relaties/ bestuurlijke samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Ondermijning en integriteit
 • Communicatie
 • Handhaving
 • Burgerzaken en kabinet
 • Bedrijfsvoering
 • Economie
 • Gebiedspromotie
Politieke partijVVD

W.H.J.M. van der Linden

W.H.J.M. van der Linden
contactgegevens en taken W.H.J.M. van der Linden
FunctieWethouder (1e locoburgemeester)
Taken
 • Financiën, Belastingen, Grondbedrijf (financieel)
 • Onderwijs
 • Jeugdbeleid
 • Openbare Ruimte
 • Mobiliteit (Verkeer, Project N 284; verbinding Egyptische Poort)
 • Dorpsraden
 • Vrijetijdseconomie / Recreatie & Toerisme
Politieke partijVrije Hapertse Partij

A.P. d'Haens

A.P. d'Haens
contactgegevens en taken A.P. d'Haens
FunctieWethouder (2e locoburgemeester)
Taken
 • Ruimtelijke Ordening (vanuit deze invalshoek: Egyptische Poort, MFA, den Herd, N 284, Groene Long)
 • Milieu
 • Grondzaken
 • Volkshuisvesting
 • Afval
 • Monumentenzorg
 • Samenwerking VTH (inhoudelijk)
 • Duurzaamheid (energietransitie)
Politieke partijCDA Bladel

mr. D.S.C. Jansen

D.S.C. Jansen
contactgegevens en taken mr. D.S.C. Jansen
FunctieWethouder (3e locoburgemeester)
Taken
 • Arbeidsmarktbeleid
 • WMO
 • Welzijn
 • Cultuur
 • Sport
 • Egyptische Poort (functies)
 • MFA Hapert
 • Den Herd

Politieke partijBladel Transparant

drs. E.L.C.M. Mol

E.L.C.M. Mol
contactgegevens en taken drs. E.L.C.M. Mol
FunctieSecretaris