Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

RSS-feed

 • Avondklok

  Vanaf 23 januari geldt een avondklok van 21.00 uur 's avonds tot 4.30 uur 's ochtends. .

 • Gemeentemagazine 2021

  gemeentemagazine voorblad

  De afgelopen twee weken is het nieuwe gemeentemagazine van de gemeente Bladel rondgebracht. In het gemeentemagazine vindt u onder andere informatie over onze gemeente, een afvalkalender en nieuwe ambassadeurs van de gemeente.

 • Bekendmakingen over uw buurt? Zo weet u ervan!

  over uw buurt

  De overheid biedt haar diensten en berichten steeds vaker online aan. Een ontwikkeling die in de huidige samenleving niet meer weg te denken is. Ook de gemeente Bladel plaatst al zijn officiële bekendmakingen online.

 • TVL Q4 2020 aanvragen? Doe het nu!

  gemeentewapen

  De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. Op 29 januari om 17.00 uur sluit TVL Q4 2020. Als u hierna een aanvraag doet, bent u te laat en ontvangt u een afwijzing.

 • Lockdown verder aangescherpt vanwege zorgen om nieuwe virusvarianten

  coronaregels

  Het kabinet maakt zich grote zorgen om Britse variant van het coronavirus, die nog besmettelijker is dan het virus dat we al kennen. Daarnaast zijn er andere varianten van het virus waar zorgen over bestaan.

 • Militaire oefening

  Van 8 t/m 12 februari 2021 vindt er een militaire oefening plaats in de gemeente Bladel. De oefening wordt gehouden in het kader van opleiding voor militairen van de Koninklijke Landmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen verkenningsopdrachten moeten uitvoeren. Men zal hierbij het doorgaand verkeer niet hinderen.

 • Waardebonactie energiebesparende producten

  waardebon 70 euro

  Alle woningeigenaren in de gemeente Bladel hebben eind september van de gemeente per brief een waardebon van € 70,- ontvangen. De waardebon kan gebruikt worden om energiebesparende producten aan te schaffen bij bouwmarkten, webwinkels en lokale (doe-het-zelf)winkels.

 • Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties van start

  meldpunt fouten overheidsregistraties

  In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties uw gegevens. Het gaat om gegevens van burgers, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen.

 • Nederland blijft tot en met ten minste 9 februari in lockdown

  coronavirus

  Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown enig effect heeft. Onze volgende taak is om de dagelijkse besmettingen nog veel verder en sneller te laten dalen, zodat ook het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen en op de intensive care daalt.

 • Resultaten inwonerspanel onderwerp veehouderij

  infographic veehouderij

  In het voorjaar is een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van de lokale veehouderijsector binnen het inwonerspanel. Alle resultaten vindt u terug in de infographic en in het rapport dat u kunt vinden via www.inwonerspanelbladel.nl. De gemeente gaat met de aandachtspunten aan de slag.

 • Brief van de burgemeester voor verenigingen

  burgemeester Bosma

  Beste inwoners,

  Dit jaar is het moment om eens wat minder over de jaarcijfers, targets en doelen te praten… Het was een bizar jaar met de COVID-19 pandemie die in alle hevigheid uitbarstte. Naast de onrust die dit veroorzaakte, werd tegelijkertijd ons sociale leven lam gelegd.

 • Aanvraagperiode subsidie muzikale en culturele vorming opent binnenkort

  piano spelen

  Aanvragen indienen in de periode van 1 februari tot en met 1 juni 2021

  De gemeente Bladel kiest ervoor om niet de instelling te subsidiëren die muzikale en culturele vorming aanbiedt, maar uitsluitend de leerling die er gebruik van maakt. Voor leerlingen uit de gemeente Bladel betekent dit dat zij zelf afspraken moeten maken met een docent voor muziek, zang of dans.

 • Informatieavond ontwerp gebied Groene Long op woensdag 13 januari 2021

  groene long

  De initiatiefnemers van De Groene Long, de klankbordgroep van omwonenden en de gemeente werken aan een ontwerp voor het gebied De Groene Long. KruitKok Landschapsarchitecten ondersteunt hen hierbij. Het resultaat is een conceptontwerp waarop te zien is hoe het gebied eruit komt te zien.

 • Start 2021 gezond door uw alcoholgebruik op pauze te zetten

  alcohol op pauze

  Het nieuwe jaar staat voor de deur. Een mooi moment om aan de slag te gaan met goede voornemens. Heeft u onbewust een patroon ontwikkeld waarbij u vrijwel dagelijks alcohol drinkt? Wilt u minder alcohol drinken?

 • Presentatie plan inrichting omgeving MFA-Hapert

  tuin MFA Hapert

  De nieuwe Multi Functionele Accommodatie Hapert (MFA) wordt in de zomer van 2022 in gebruik genomen. Maar hoe moet de omgeving van die MFA eruit gaan zien? Het afgelopen jaar heeft Advies- & Ingenieursbureau RA infra alle wensen en voorwaarden verzameld, die een vertaling zouden moeten krijgen in het gebied rondom de nieuwe MFA.

 • Terugblik van burgemeester Remco Bosma

  burgemeester Bosma

  Beste inwoners,

  Normaal gesproken komen we net in het nieuwe jaar bij elkaar tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis. Deze kan spijtig genoeg niet doorgaan dit jaar.

 • Afvalinzameling gemeente Bladel 2021

  man met kliko

  ​Baetsen blijft inzamelaar

  Omdat de huidige overeenkomst eindigt op 31 december aanstaande, is de inzameling van huishoudelijk afval in de vijf Kempengemeenten opnieuw aanbesteed en (weer) gegund aan Baetsen Containers BV uit Veldhoven. Hoewel er voor u niet zo heel veel dingen wijzigen, zijn er wel een paar aandachtspunten

 • Ondersteuningsverklaring

  gemeentewapen

  Een ondersteuningsverklaring (model H 4) is een schriftelijke verklaring van iemand die deelname van de partij aan de verkiezing ondersteunt.

 • Lockdown om contacten tot een minimum te beperken

  lockdown

  Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De afgelopen weken zien we een snelle toename in het aantal besmettingen, tot zo’n 9.000 per dag.

 • De zorg voor een ander in coronatijd

  Eva Delissen

  Vragen over het zorgen voor een ander of kunt u wel wat hulp gebruiken? Misschien kan Eva Delissen, mantelzorgondersteuner bij de gemeente Bladel u hierbij helpen.

 • Vaccinatie tegen het coronavirus

  coronavirus afbeelding

  Een vaccin tegen het coronavirus kan een einde maken aan de coronacrisis in Nederland. Als er een goed werkend en veilig vaccin beschikbaar is, wordt er begin 2021 gestart met de vaccinatie.

 • Kinderen basisschool verfraaien bouwplaats MFA-Hapert

  onthulling doek bij MFA Hapert

  Donderdag 26 november hebben wethouder Davy Jansen en directeur Gerard Smetsers samen met kinderen van basisschool “Het Palet” een aantal doeken onthuld. Op de doeken staan de mooiste tekeningen die door leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 zijn gemaakt.

 • Mondkapjesplicht 1 december

  corona afbeelding

  Vanaf 1 december is het dragen van een mondkapje verplicht in alle openbare en overdekte ruimten, in het onderwijs, het openbaar vervoer en bij contactberoepen. Lees in bijgevoegde infographic waar u een mondkapje moet dragen, hoe u een mondkapje draagt en wat goede mondkapjes zijn.

 • Dubieuze websites voor aanvragen van gemeentelijke producten

  gemeentehuis voorzijde

  Op internet zijn diverse websites te vinden die zeggen te helpen bij het regelen of aanvragen van zaken bij gemeenten. Gemeenten werken echter niet samen met deze websites, ook de gemeente Bladel niet.

 • Ontwerp bestemmingsplan Den Tip Casteren

  Kerkstraat 30

  Met ingang van 3 december gaat het ontwerp bestemmingsplan CPO Den Tip Casteren ter visie. Dit ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van maximaal 10 woningen op de locatie Kerkstraat 30-32 te Casteren.

 • Brabant geeft energie aan nieuwe projecten

  Vanaf 15 oktober 2020 is de subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie’ geopend. De provincie is op zoek naar projecten ‘van onderop’ die de energietransitie in Brabant aantoonbaar versnellen.

 • Presentaties Stedenbouwkundige visie Hapert

  Fons d'Haens

  Dinsdag 10 november 2020 hebben drie bureaus hun stedenbouwkundige visie voor Hapert voor de eerste keer aan alle geïnteresseerden gepresenteerd. Vanwege de coronamaatregelen gebeurde dit digitaal. Via YouTubechat kon men vragen stellen aan de bureaus.

 • Doelstelling ‘energieneutraal in 2025’ ingetrokken, gemeenteraad stelt nieuw beleid vast

  gemeentewapen

  Op 5 november jl. heeft de gemeenteraad van Bladel een nieuw beleid vastgesteld voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Het doel hiervan is het voorkomen van verdere klimaatverandering. Zij heeft ook besloten de Klimaatvisie Kempengemeenten Energieneutraal in 2025 in te trekken.

 • Burgemeester Remco Bosma praat over corona

  burgemeester Bosma

  Burgemeester Remco Bosma praat over de sluiting van het Pius X-college, de sluiting van de sporthallen en over zijn zorgen rondom corona.

  https://www.youtube.com/watch?v=iXt73XSsB3Q&t=14s

 • Statement voorzitters Brabantse veiligheidsregio’s

  corona maatregelen

  Beste Brabanders,

  Het kan u niet ontgaan zijn: om het coronavirus onder controle te krijgen, zijn er opnieuw aanvullende maatregelen afgekondigd. Na maanden dansen op het koord van aanscherpingen en versoepelingen, moeten we nu opnieuw extra maatregelen treffen.

 • Brief van de burgemeester aan alle inwoners

  Foto burgemeester Remco Bosma

  Beste inwoners van de gemeente Bladel,

  We zitten in een gedeeltelijke lockdown en weten nog niet wat het effect is van de huidige coronamaatregelen. 

 • Brief van de burgemeester aan alle ondernemers

  burgemeester Bosma

  Beste ondernemers in gemeente Bladel,

  Nu het coronavirus nog sterker de kop op steekt, neemt de onzekerheid voor u als ondernemer waarschijnlijk ook toe. Met name de horeca en evenement gerelateerde ondernemers in onze gemeenten worden hard geraakt.

 • Heb #aandachtvoorelkaar: deel ook uw verhaal!

  Aandacht voor elkaar

  Al ruim een half jaar houdt het coronavirus iedereen in zijn greep. Er zijn allerlei maatregelen om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk mensen besmet raken: anderhalve meter afstand houden, handen goed wassen, niezen in de ellenboog en zoveel mogelijk thuis werken.

 • Mantelzorgwaardering

  mantelzorg

  Zorgt u ook voor een ander?

  Zorgt u voor een ander die ziek is of een beperking heeft? Dan bent u waarschijnlijk mantelzorger. We vinden het bieden van mantelzorg veelal vanzelfsprekend, maar het is naast een mooie taak vaak ook een zware taak.

 • Gemeente kiest voor Den Herd voor ontwerpvisie GROUP A

  weth. Jansen M. van Bremen R. Heijmans

  Rotterdams architectenbureau gekozen uit 28 inzendingen

  Op 6 oktober jongstleden heeft het college van Burgemeester en Wethouders architectenbureau GROUP A uit Rotterdam de opdracht gegund voor de verbouwing van het voormalige Rabobankgebouw aan de Markt in Bladel tot een nieuw gemeenschapshuis Den Herd.

 • Steunpunt coronazorgen

  Lonely

  Nu de coronacrisis zo lang aanhoudt, leidt dit bij sommige mensen tot mentale problemen. Voor iedereen in Nederland die vragen heeft of zich zorgen maakt over zichzelf of een ander is er nu het www.steunpuntcoronazorgen.nl.

 • Gebruik mondkapje

  mondkapje

  Door een mondkapje te dragen, helpt u voorkomen dat corona zich verder verspreidt. U beschermt er andere mensen mee als u zonder het te weten zelf corona hebt. Een mondkapje kan veel virusdeeltjes tegenhouden, maar alleen als u het goed gebruikt. In dit filmpje ziet u hoe u een mondkapje moet gebruiken.

 • Voorbereidingen op start bouw nieuwe MFA-Hapert

  MFA Hapert achterkant

  De gemeente Bladel heeft bouwbedrijf BMV uit Veldhoven opdracht gegeven voor de bouw van de nieuwe MFA (Multifunctionele Accommodatie Hapert). De MFA komt tegen de achterkant van het huidige kerkgebouw. Om daar plaats voor te maken zijn inmiddels de voormalige Marnixschool en de voormalige pastoorswoning aan de Oude Provincialeweg gesloopt.

 • Brief van de burgemeester aan alle inwoners

  Beste inwoners van de gemeente Bladel,

  We zagen al een paar weken de besmettingen met het coronavirus oplopen in de Kempen. Vorige week ging het echt heel hard. Bladel stond bovenaan in de lijst met gemeenten waar het coronavirus zich het snelst verspreidt. Een hele ongewenste eerste plaats, als u het mij vraagt.

 • Begroting 2021 is digitaal

  Dit jaar is er besloten om de begroting 2021 van de gemeente Bladel op een andere manier op te stellen dan voorgaande jaren. De begroting is namelijk voor het eerst digitaal te bekijken! Op deze manier hoopt de gemeente inwoners meer te betrekken bij het begrotingsproces.

 • Regionaal Sport- en beweegakkoord voor de Kempen

  Kempisch Sport- en Beweegakkoord

  Met dank aan een groot aantal partners uit diverse sectoren is het Sport- en beweegakkoord ‘De Kempen in beweging’ gerealiseerd. Partners uit de sport, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overige maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden zijn samen tot de invulling van dit Sport- en beweegakkoord gekomen.

 • Kabinet verlengt coronasteun banen en economie tot en met 2021

  De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten.

 • Start werkzaamheden MFA Hapert

  Sinds 22 juni jl. is Vissers Hoogeloon BV onder verantwoordelijkheid van Bouwbedrijf B.M.V. uit Veldhoven begonnen met de sloop van de voormalige pastoorswoning en de Marnixschool te Hapert, om plaats te maken voor de bouw van  de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA)!

 • Coronamaatregelen bij de milieustraat

  Om mogelijke besmetting met het coronavirus voor bezoekers, medewerkers en transporteurs zo klein mogelijk te houden, zijn ook bij de milieustraat beschermende maatregelen ingevoerd. Deze maatregelen komen overeen met de landelijke richtlijnen van het RIVM.

 • 0800-1202, landelijk nummer voor testafspraak coronavirus

  Vanaf 1 juni kan iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, bellen naar het nummer 0800 - 1202 om een afspraak te maken voor een test bij de GGD. Het nummer is gratis en zeven dagen per week bereikbaar van 8.00 uur tot 20.00 uur. Voor het afnemen van de testen hebben GGD’en ruim 80 teststraten door het hele land ingericht.

 • Uitvoering watervisie in Hoogeloon

  De gemeente Bladel heeft een watervisie opgesteld voor Hoogeloon om de wateroverlast aan te pakken, de verouderde riolering te vervangen en om klimaatbestendig te worden voor de toekomst.

 • Begrijpelijke uitleg over corona voor iedereen

  In deze tijd van crisis is toegankelijke informatie voor iedereen van levensbelang. Voor laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking zijn speciale communicatiemiddelen ontwikkeld.