Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

RSS-feed

 • Subsidie voor waardering vrijwilligers

  De gemeente Bladel heeft een subsidieregeling voor waardering van vrijwilligers van niet-gesubsidieerde organisaties ingesteld.

 • Blijf uit de rook!

  Het is altijd spannend als er ergens brand is. Wellicht bent u geneigd om te gaan kijken. Grote kans dat u dan in de rook staat, maar rook is altijd ongezond. Met de campagne ‘Blijf uit de rook’ wil de brandweer u en andere inwoners attenderen op de gevaren van rook. De campagne start in de Brabant Veilig Week op 7 oktober.

 • Ondernemerscafé woensdag 6 november

  Op woensdag 6 november vindt de 21e editie van het Ondernemerscafé gemeente Bladel plaats. Alle ondernemers uit de gemeente Bladel zijn van harte welkom in gemeenschapshuis Den Tref in Hapert. Frits van Hout, lid raad van bestuur van ASML, neemt u mee.

 • Gewijzigde openingstijden

  In verband met de herfstvakantie is er geen avondopenstelling op woensdag 16 oktober 2019. Het Klant Contact Centrum (KCC) is, op afspraak, geopend van 9.00 tot 16.00 uur.
  Het gemeentehuis is dan tot 17.00 uur geopend.

 • #Kempenbranie, IJslandse aanpak in de Kempen

  Het veranderen van de omgeving waarin de jeugd opgroeit en een positief jeugdbeleid; dat zijn de twee belangrijkste speerpunten onder een nieuwe aanpak die moet zorgen voor een daling van alcohol- en drugsgebruik bij jongeren. Deze bewezen succesvolle aanpak komt uit IJsland.

 • Nacht van de Nacht

  Er wordt weer een avondwandeling gehouden op zaterdag 26 oktober tijdens de Nacht van de Nacht. De wandeling start om 19.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Na aanmelding ontvangt u de geheime startlocatie. Ben er snel bij want er is maar mogelijkheid voor een beperkt aantal deelnemers!

 • Compliment voor “stille” vrijwilliger!

  Zoals eerder vermeld worden er door de gemeente Bladel voorafgaand het vrijwilligersfeest, dat staat gepland op 15 november aanstaande, een aantal ‘stille ‘vrijwilligers in het zonnetje gezet. Deze “stille“ vrijwilligers zijn aangemeld door mensen die, vaak van dichtbij, meemaken dat deze personen zich met hart en ziel  inzetten voor de bewoners van de gemeente Bladel. Zij doen hun vrijwilligerswerk vaak al jarenlang in alle bescheidenheid en worden daardoor niet altijd gezien. Dit zijn wederom 3 “stille” vrijwilligers die werden vereerd met een bezoek namens de gemeente Bladel.

 • Expositie Corry Pasmans en Addy Graafmans in gemeentehuis Bladel

  Tot en met 20 december is in het gemeentehuis het werk te zien van Corry Pasmans en Addy Graafmans.

 • Prinsjesdag 2019

  Prinsjesdag is een belangrijke dag in onze samenleving. Het is een dag van traditie en ceremonieel. Daarnaast is het een grote militaire operatie, die met uiterste precisie uitgevoerd wordt.

 • Bladel investeert in de toekomst en blijft financieel gezond

  De financiële positie van de gemeente Bladel ziet er goed uit. Wethouder Van der Linden licht toe: “Met Prinsjesdag werd bekend dat gemeenten meer inkomsten van het Rijk gaan ontvangen. Deze meevaller betekent dat het niet meer nodig is om de OZB in de gemeente Bladel te verhogen, zoals het College eerder presenteerde in de concept-begroting 2020.

 • Presentatie beelden aanzicht nieuwe MFA-Hapert

  Op dinsdag 8 oktober werd de richtlijn voor het ontwerp van de buitenkant (het aanzicht) van de nieuwe MFA-Hapert gepresenteerd aan raads- en commissieleden en aan de direct omwonenden van het MFA-gebied. Op 30 oktober wordt de presentatie herhaald in de openbare vergadering van het G.B.O.H. Vijf geselecteerde bedrijven zullen met het ontwerpkader aan de slag gaan en in januari 2020 een concrete aanbieding doen voor de bouw van de MFA.

 • Facilitypoint met restaurant op Kempisch Bedrijvenpark

  Schippers Onroerend Goed en Kempisch Bedrijvenpark (KBP) hebben een koopovereenkomst getekend voor de verkoop van een kavel op het KBP. Op deze kavel wordt een facilitypoint met restauratieve voorziening gerealiseerd.

 • Veegplan Stedelijk gebied Gemeente Bladel

  Vanaf 2019 werkt de gemeente Bladel voor verzoeken in het stedelijk gebied met zogenaamde veegplannen. In een veegplan bundelen we verschillende verzoeken van initiatiefnemers uit het stedelijk gebied in één bestemmingsplan.

 • Verbeterdebuurt

  In november wordt de SIMapp vervangen door de applicatie Verbeterdebuurt. Er kunnen dan geen meldingen meer worden gedaan in SIMmeldpunt. Ook nieuwsberichten worden niet meer getoond in de app. Meer informatie volgt.

 • Inloopbijeenkomst Groene Long

  Op woensdag 30 oktober is er van 16.00 tot 19.00 uur een inloopmogelijkheid in Den Herd in Bladel voor degenen die graag op de hoogte willen blijven van het participatieproject ‘Groene Long’.

 • Advies commissie M.E.R. voor de Kempen

  De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden werken toe naar een gezamenlijk beleid voor grootschalige zon- en windenergie in de Kempen. Hiervoor is ook een milieueffectrapportage opgesteld. De Kempengemeenten hebben de commissie m.e.r. gevraagd om een onafhankelijk advies uit te brengen over deze rapportage.

 • Afvalbingo 2019

  Tijdens de Landelijke Opschoondag 2019 zijn veel verenigingen en scholen weer actief geweest met het opruimen van zwerfafval in de gemeente Bladel. Daaraan was een Afvalbingo gekoppeld met 3 prijzen van € 300, € 200 en € 100.

 • Heksenboom in Bladel genomineerd voor Boom van het Jaar-verkiezing 2019!

  Uit 148 aanmeldingen zijn er 12 bomen genomineerd, uit iedere provincie één. Voor Noord-Brabant is gekozen voor de Heksenboom van Zwarte Kaat op Landgoed Ten Vorsel.

 • Duurzaam wonen bereikbaar voor iedereen

  Steeds meer huiseigenaren gaan op zoek naar informatie over duurzame en energiebesparende toepassingen voor hun woning. Een goed moment om te oriënteren is de Nationale Duurzame Huizen Route op 2 en 9 november 2019.

 • Controles huisvesting arbeidsmigranten

  Op dinsdagavond 17 september hebben de gemeente Bladel, het UWV, de Belastingdienst, de Politie, VNG en de inspectie SZW controles uitgevoerd naar de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Bladel. Doordat veel arbeidsmigranten niet ingeschreven staan bij de gemeente, is het niet altijd bekend waar en hoe zij wonen.

 • Mantelzorgwaardering

  Zorgt u ook voor een ander?

  Zorgt u voor een ander die ziek is of een beperking heeft? Dan bent u waarschijnlijk mantelzorger. Het bieden van mantelzorg is voor veel mensen veelal vanzelfsprekend, maar het is naast een mooie taak vaak ook een zware taak.

 • Compliment voor de “stille” vrijwilliger!

  Zoals eerder vermeld worden er door de gemeente Bladel voorafgaand het vrijwilligersfeest, dat staat gepland op 15 november aanstaande, een aantal ‘stille ‘vrijwilligers in het zonnetje gezet.

 • Jelle van der Wiel nieuwe griffier gemeente Bladel

  Per 6 januari 2020 heeft de gemeenteraad van Bladel een nieuwe griffier: Jelle van der Wiel (33). Hij is momenteel nog raadsadviseur en loco-griffier bij de gemeente Veldhoven.

 • Gemeente plaatst weer bladbakken

  Foto Igor Kant

  In de week van 1 oktober plaatst de gemeente op verschillende locaties in de bebouwde kom van alle kernen weer bladbakken. De bladbakken dienen als extra service waarin bewoners het herfstblad van gemeentelijke bomen kunnen deponeren. Afhankelijk van het aanbod worden de bakken één of twee keer per week leeggemaakt. In de week vóór Kerstmis worden de bakken weer weggehaald.

 • Onderhoud bermsloten in 2019

  Voor alle sloten langs de openbare wegen, de zogenoemde bermsloten, geldt een gezamenlijke onderhoudsplicht voor de gemeente en de aanliggende grondeigenaar (de aangelande). Een deel van die sloten zijn schouwsloten. Deze zijn belangrijk voor de waterafvoer. Voor het onderhoud van de schouwsloten zijn er andere regels dan voor de overige bermsloten.

 • Verhuizing Den Herd naar de Markt

  Raadsvoorstel aangeboden voor definitieve aankoop Rabobankgebouw Bladel

  Op 20 december 2018 stelde de gemeenteraad van Bladel de Centrumvisie ‘Onderneem de Next Economy’ voor het dorp Bladel vast. Er werd toen door de raad ook besloten een onderzoek te starten naar de mogelijke verplaatsing van Cultureel Centrum Den Herd naar de Markt in Bladel.

 • Kempengemeenten maken werk van toekomstbestendige bedrijventerreinen

  De Kempen staat in de top 3 van snelst groeiende economische regio’s van Nederland. Bedrijventerreinen zijn de motor van deze groei. Er komen veel ontwikkelingen op die terreinen af. Denk aan circulaire economie, robotisering, slimmere productieprocessen, efficiëntere logistieke bewegingen en duurzaamheids- en klimaatdoelen.

 • Cursus voor ouders Opvoeden start in oktober

  Voel jij je vaak politieagent of scheidsrechter binnen jullie gezin? Is je kind vaak dwars en voel jij je onmachtig? Begrijp jij je kind niet altijd en mis jij de handleiding van jouw kind? Dan is deze training echt iets voor jou!

 • Jeugdgezondheidszorg voor 0- tot 4-jarigen naar GGD Brabant-Zuidoost

  De jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 0- tot 4-jarigen in Zuidoost-Brabant wordt vanaf januari 2021 ondergebracht bij de GGD. De 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant hebben dit onlangs besloten.

 • Vergoeding Stoppen-met-roken-programma’s

  De hulpvraag bij stoppen met roken is in de afgelopen jaren flink gestegen. Waar in 2015 de vier grootste zorgverzekeraars (Zilveren Kruis Achmea, VGZ, CZ en Menzis) nog 30.000 behandelingen vergoedden, waren dat er in 2018 54.000.

 • Gemeente Bladel genomineerd voor Bijvriendelijkste Gemeente

  De gemeente Bladel is één van de genomineerden in de verkiezing voor Bijvriendelijkste Gemeente. Nederland Zoemt selecteerde vijftien gemeenten die voor deze titel in aanmerking komen.

 • Activiteitenkalender Bladel Remembers

  Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Brabant werd bevrijd. Een mooi moment om hier bij stil te staan, te gedenken en vooral te vieren dat wij in vrijheid mogen leven.

 • Start herinrichting Ganzestraat / Nieuwstraat in Hapert

  Op donderdag 23 mei gaf wethouder Wim van der Linden symbolisch het startschot voor de werkzaamheden aan de Ganzestraat en de Nieuwstraat in Hapert. De komende maanden worden deze straten heringericht.

 • Duurzame energie

  In 2017 en 2018 is de subsidieverordening duurzame energie voor particulieren een groot succes geweest. Het aantal aanvragen was groter dan het beschikbare budget. In het raadsprogramma is bepaald dat de gemeenteraad in 2019 een uitvoeringsprogramma voor energie gaat vaststellen.