Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

RSS-feed

 • Banken uit kerk Hapert krijgen nieuwe bestemming

  Op 14 juni sloot de St. Severinuskerk in Hapert officieel haar deuren. Het gebouw gaat samen met de naastgelegen pastorie onderdeel vormen van een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA).

 • Bekendmakingen over uw buurt? Zo weet u ervan!

  De overheid biedt haar diensten en berichten steeds vaker online aan. Een ontwikkeling die in de huidige samenleving niet meer weg te denken is. Ook de gemeente Bladel plaatst al zijn officiële bekendmakingen online.

 • Afvalinzameling start vroeger op maandag 10 augustus

  De komende dagen voorspelt het KNMI zomerse temperaturen van 30 graden en hoger. 

 • Voorkeursalternatief N284 vastgesteld

  Gemeente Bladel vraagt wel om extra onderzoek fietsstructuur

  Op dinsdag 7 juli hebben Gedeputeerde Staten en de gemeenteraad van Reusel-De Mierden het voorkeursalternatief N284 ongewijzigd vastgesteld.

 • Gewijzigde openingstijden tijdens de vakantie

  Tijdens de vakantieperiode zijn de openingstijden van het Klant Contact Centrum (KCC) gewijzigd.
  Van 13 juli tot en met 21 augustus is er op woensdag geen avondopenstelling en is het KCC geopend tot 16.00 uur.

 • Gebiedsontwikkeling van De Groene Long weer een stapje dichterbij

  Op 9 juli heeft de gemeenteraad van Bladel ingestemd met het gebiedsplan voor De Groene Long. Dat betekent dat de gemeente en initiatiefnemers aan de slag kunnen met de verdere planvorming.

 • Vervangen brug De Uitgang in Bladel

  Aannemersbedrijf Damsteegt uit Meerkerk gaat in opdracht van de gemeente Bladel de brug vervangen op De Uitgang in Bladel. De brug wordt vervangen omdat er zichtbare gebreken zijn aan de onderzijde van het brugdek. Door deze gebreken zou de brug afgesloten moeten worden voor zwaar vrachtverkeer. Gemeente Bladel heeft daarom besloten om de brug te vervangen.

 • NIX18 ook in de zomer

  De zomer is voor veel jongeren een prachtige tijd. Dit jaar ziet de zomer er anders uit dan normaal doordat festivals en evenementen niet doorgaan. Toch liggen verleidingen nog steeds op de loer.

 • Goed nieuws! Toch een opschoonactie in september in gemeente Bladel!

  We hebben goed nieuws voor iedereen die dit jaar toch in actie wil komen voor een 100% zwerfafvalvrije omgeving! In september zijn er weer opschoonacties waar u aan kunt deelnemen.

 • Regio pakt regie met gezamenlijke herstelaanpak Coronacrisis

  De 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven hebben besloten tot uitwerking van een gezamenlijke herstelaanpak om de gevolgen van de coronacrisis op de regionale economie te dempen. De aanpak richt zich op drie sporen: opleiden, digitaliseren en kennisdelen en samenwerken.

 • Vragenlijst voor selectie jurylid co-housing project Egyptische poort

  In de plannen voor De Egyptische Poort is voor het westelijk deel (het deel rond de huidige boerderij) ruimte voor woningbouw. Meer specifiek gaat het hier om plannen die betrekking hebben op co-housing.

 • Noodverordening COVID-19 VRBZO

  Bekijk hier de Noodverordening COVID-19 die vanaf 15 juli van kracht is.

 • Nieuwe energie- en klimaatdoelstelling voor de gemeente Bladel

  In de Kempische Klimaatvisie van 2009 was door de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden de ambitie opgenomen om energieneutraal te zijn in 2025. Tijdens de raadsvergadering van 8 juli heeft de gemeenteraad van Bladel besloten deze ambitie te willen vervangen.

 • Start werkzaamheden MFA Hapert

  Sinds 22 juni jl. is Vissers Hoogeloon BV onder verantwoordelijkheid van Bouwbedrijf B.M.V. uit Veldhoven begonnen met de sloop van de voormalige pastoorswoning en de Marnixschool te Hapert, om plaats te maken voor de bouw van  de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA)!

 • Gemeente Bladel zoekt jurylid voor co-housingproject Egyptische Poort

  In de plannen voor De Egyptische Poort is voor het westelijk deel (het deel rond de huidige boerderij) ruimte voor woningbouw. Meer specifiek gaat het hier om plannen die betrekking hebben op co-housing.

 • Coronateststraat in Eersel nog steeds open

  Op 20 juni heeft de GGD Brabant-Zuidoost een tweede coronateststraat in de regio geopend, op het Mortelveld in Eersel. Voor deze locatie is gekozen vanwege de ligging vlak naast de snelweg en de goede bereikbaarheid voor de diverse dorpen in de regio.

 • Pas op voor de ‘Blue Whale Challenge’

  De Blue Whale Challenge is ook wel bekend onder de naam Blue Whale Game en is een dodelijk spel dat gespeeld wordt via sociale media. Vooral jongeren worden uitgedaagd om het spel te spelen.

 • Pas op met oplichting advertenties gemeentegids

  We krijgen signalen dat Van Dik Hout Media bedrijven in onze gemeente benadert om betaald te adverteren voor de gemeentegids van Bladel. Dit bedrijf is echter niet het bedrijf dat de gemeentegids voor ons maakt! 

 • Coronamaatregelen bij de milieustraat

  Om mogelijke besmetting met het coronavirus voor bezoekers, medewerkers en transporteurs zo klein mogelijk te houden, zijn ook bij de milieustraat beschermende maatregelen ingevoerd. Deze maatregelen komen overeen met de landelijke richtlijnen van het RIVM.

 • Taxbus vangnet voor OV en buurtbussen tot 1 september

  Daar waar in Brabant geen buslijnen meer rijden, met name door het wegvallen van de buurtbussen, kunnen reizigers gebruik maken van de regiotaxi’s, in onze regio de Taxbus (vervoer van deur tot deur). Deze maatregel geldt in ieder geval tot 1 september 2020.

 • Per 1 juli: 1,5 meter blijft norm

  Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.

 • Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis

  De zomer van 2020 wordt vanwege het coronavirus anders dan we gewend zijn. Met vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. Voor wie toch gaat, luidt het advies van het kabinet: bereid u goed voor en informeer uzelf.

 • 0800-1202, landelijk nummer voor testafspraak coronavirus

  Vanaf 1 juni kan iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, bellen naar het nummer 0800 - 1202 om een afspraak te maken voor een test bij de GGD. Het nummer is gratis en zeven dagen per week bereikbaar van 8.00 uur tot 20.00 uur. Voor het afnemen van de testen hebben GGD’en ruim 80 teststraten door het hele land ingericht.

 • Noodpakket voor Banen en Economie 2.0

  Het Kabinet heeft op 20 mei een nieuw noodpakket voor behoud van Banen en de Economie gepresenteerd. Dit pakket is per 1 juni beschikbaar.

  Het pakket is deels een voortzetting van het huidige noodpakket, maar er zijn ook gewijzigde voorwaarden en aanvullende regelingen zoals de tegemoetkoming in vaste lasten voor MKB Bedrijven.

 • Brief van burgemeester Remco Bosma

  Beste inwoners van de gemeente Bladel,

  De corona updates komen dagelijks voorbij in het nieuws. Cijfers van besmettingen en overledenen, verhalen van patiënten en hulpverleners, virologen die aanschuiven in praatprogramma’s, korte video-updates in frontberichten op tv en persconferenties van minister-president Rutte; de informatiestroom rondom het Covid-19 virus is groot. Het is allemaal bijna niet bij te benen. Dat merk ik zelf ook.

 • Zend uw mooiste foto van de gemeente Bladel in!

  In januari 2021 verschijnt de gemeentegids voor 2021, die het bedrijf Akse Media uitgeeft in samenwerking met de gemeente Bladel. Ook dit jaar willen we de gids samen met u maken. Daarom wordt er wederom een fotowedstrijd georganiseerd, waarbij u uw mooiste foto’s die in de gemeente Bladel zijn gemaakt kunt opsturen.

 • Uitvoering watervisie in Hoogeloon

  De gemeente Bladel heeft een watervisie opgesteld voor Hoogeloon om de wateroverlast aan te pakken, de verouderde riolering te vervangen en om klimaatbestendig te worden voor de toekomst.

 • Brief van de burgemeester aan alle kinderen van gemeente Bladel

  Beste kinderen,

  Wat een rare tijd is het hè? Gaat het bij jou thuis ook veel over het coronavirus? En zie je de berichten over het Jeugdjournaal? Bijna elke dag is er wel iets nieuws te melden; het is bijna niet meer bij te houden.

 • Brief van burgemeester Remco Bosma aan de inwoners van gemeente Bladel

  Beste inwoners van de gemeente Bladel,

  Sinds mijn brief van twee weken geleden is er veel veranderd in ons land en in uw leefomgeving. Het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus is hard gestegen. En er zijn op het moment dat ik u schrijf al ruim 400 mensen overleden aan de gevolgen van dit virus. Het zijn harde cijfers die we via het RIVM, nieuwssites, journaals en kranten binnen krijgen. Ik raak er niet aan gewend.

 • Uitstel betaling van gemeentelijke belastingen i.v.m. coronavirus voor ondernemers, ZZP’ers en maatschappelijke organisaties

  Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de Rijksoverheid maatregelen moeten treffen die (grote) gevolgen kunnen hebben voor ondernemers. De Rijksoverheid heeft inmiddels steunmaatregelen voor ondernemers afgekondigd. Om ondernemers in deze moeilijke tijden tegemoet te komen heeft de gemeente Bladel aanvullende maatregelen genomen.

 • Burgemeester schrijft brief aan inwoners n.a.v. coronavirus

  Beste inwoners van de gemeente Bladel,

  De afgelopen weken heb ik net als velen van u, het nieuws over de eerste besmettingen met het coronavirus in Nederland op de voet gevolgd. Toen vorige week de aantallen verder toenamen, was ook ik bezorgd.