Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

RSS-feed

 • Terugblik op zitting Raad van State over windpark de Pals; Reactie gemeente n.a.v. artikel ED

  In het Eindhovens Dagblad van vrijdag 9 april  staat een artikel met als titel: “Vier enorme windmolens langs A67: strijd tussen natuurorganisaties, en gemeente Bladel en provincie”. Aangezien er in dit artikel verschillende fouten staan, zetten we deze onjuiste informatie graag recht.

 • Eikenprocessierups

  De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Doordat het klimaat verandert, voelt de rups zich steeds beter thuis in Nederland. Het afgelopen jaar was er een enorme plaagdruk van deze rups in gemeente Bladel en omstreken. De brandharen van de rups veroorzaken veel klachten. Op deze pagina kunt u lezen wat de gemeente Bladel doet om de rups te bestrijden en ook kunt u een melding doen van gesignaleerde rupsen.

 • Militaire oefening

  Van 12 t/m 16 april 2021 is er een militaire oefening binnen de gemeente Bladel. De oefening wordt gehouden in het kader van opleiding voor militairen van de Koninklijke Luchtmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen getraind worden in het uit handen blijven van de tegenstander in vijandelijk gebied. Doorgaand verkeer zal hierbij niet gehinderd worden. Tevens worden de COVID-19 regels in acht genomen tijdens de hele oefening.

 • Werkzaamheden Hoogeloonseweg (Eurocamping) te Vessem

  omleidingsroute Eurocamping Vessem

  Als de weersomstandigheden het toelaten voert gemeente Eersel samen met aannemer KWS infra van 12 tot en met 16 april werkzaamheden uit op de Hoogeloonseweg.

 • Koop Lokaal

  koop lokaal

  Welke winkels hebt u gemist de afgelopen maanden? Wanneer u op zoek bent naar een cadeautje, nieuwe voorjaarskleding of een huishoudelijk apparaat; koop dan lokaal. Een afspraak bij uw favoriete winkel is zo gemaakt!

 • Digitaliseringsvoucher voor MKB-ondernemers

  burgemeester Bosma en wethouder Rombouts

  MKB-ondernemers in Zuidoost-Brabant kunnen vanaf 1 april een aanvraag indienen voor de Adviesregeling Digitalisering MKB 2021. Met deze regeling kunnen ondernemers subsidie krijgen om bij een expert advies in te winnen over welke bedrijfsprocessen in hun bedrijf te digitaliseren zijn, hoe dit gedaan kan worden en wat dit oplevert. De subsidie bedraagt maximaal € 1.000,00 per ondernemer. Belangrijke voorwaarden zijn dat de ondernemer in de regio gevestigd is en dat de ondernemer zelf een bedrag inlegt dat minimaal even groot is als de aangevraagde subsidie.

 • Coronacompensatie voor culturele organisaties

  gemeentewapen

  Veel culturele organisaties hebben het zwaar door de coronamaatregelen. Om hen financieel te compenseren, hebben we tijdelijk beleid opgesteld. Culturele organisaties die een locatie huren van de gemeente Bladel kunnen tot 1 juli huurcompensatie aanvragen voor de periode 1 april t/m 31 december 2020. Deze huurcompensatie betekent dat 50% van de huur in deze periode wordt kwijtgescholden.

 • Waardebonactie stopt

  Begin februari hebben alle woningeigenaren in de gemeente Bladel die hun waardebon van €70,00 voor energiebesparende producten nog niet hadden besteed, een herinneringsbrief gekregen met daarin hun persoonlijke waardeboncode. Met deze bon kon u kleine energiebesparende producten aanschaffen voor in uw woning. Het beschikbare budget voor de waardebonnen is nu echter op. De waardebon kan dan ook niet meer verzilverd worden.

 • Burgemeester Bosma vraagt om aandacht voor elkaar

  Onthulling corona herdenkingsboom

  Op 26 maart heeft burgemeester Remco Bosma samen met basisschoolleerlinge Sanne een bordje onthuld bij één van de in totaal vijf corona herdenkingsbomen. Dit gebeurde op de hoek van de Kerkstraat met de Willibrordusstraat in Casteren. De herdenkingsboom is daar geplant in het kader van de coronacrisis. De burgemeester vroeg bij de onthulling om aandacht voor elkaar te hebben en te houden.  

 • Een jaar verder na de uitbraak van COVID-19: een terug- en vooruitblik waar we nu staan

  burgemeester Bosma

  Vorig jaar rond dezelfde tijd kregen we voor het eerst te maken met corona. Wat heeft de gemeente Bladel gedaan het afgelopen jaar? In dit interview met burgemeester Bosma geven we een overzicht.

 • Onderzoek inwonerspanel over gemeenschappelijk wonen en cohousing

  cohousing

  Het digitaal inwonerspanel van de gemeente Bladel wordt ingezet om inwoners vanaf 16 jaar makkelijk en snel hun mening te laten geven over allerlei onderwerpen. Veel inwoners doen hier al aan mee.

  Eind maart staat er een nieuw onderzoek gepland over gemeenschappelijk wonen en cohousing.

 • Maatregelen tegen corona blijven gelden

  maatregelen corona 23mrt21

  De besmettingen met het coronavirus nemen toe. Het aantal coronapatiënten op de intensive care (ic) stijgt. De derde golf begint zichtbaar te worden. Daarom wordt het huidige pakket maatregelen verlengd. Eén maatregel wordt iets aangepast: vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in; om 22.00 uur.

 • Brief burgemeester Bosma aan ondernemers

  burgemeester Bosma

  Beste ondernemer,

  Corona is nu een jaar in Nederland en in de wereld. We hadden vorig jaar niet kunnen vermoeden dat dit virus ons gewone en werkende leven zo lang en zo ingrijpend zou beïnvloeden. Termen als ‘het nieuwe normaal’ en ‘anderhalve meter samenleving’; het zijn woorden die compleet zijn ingeburgerd. Uit noodzaak zijn er allerlei maatregelen getroffen om het virus zoveel mogelijk in te dammen. Ik weet dat al deze maatregelen voor u enorme uitdagingen opwerpen. Het niet zoals vroeger gastvrij mogen ontvangen van mensen, geen mogelijkheid tot een praatje met klanten en vooral de sluiting van het bedrijf waar u elke dag alles voor doet.

 • Verkiezingsuitslagen gemeente Bladel

  burgemeester met rood potlood

  Hieronder vindt u de verkiezingsuitslagen van de gemeente Bladel, per stembureau.

 • Ook een gratis veldje met biologische bloembollen?

  bloemenmengsel

  Gaat u voor biologische bloembollen in uw gemeente, school of groenproject? Maak dan kans op een gratis begeleidingstraject voor het aanplanten van biologische bloembollen in de provincie Noord-Brabant.

 • Voorlopig ontwerp Gemeenschapshuis aan de Markt in voormalige Rabobank Bladel

  Het Stichtingsbestuur van Den Herd en het college van burgemeester en wethouders zijn enthousiast over het voorlopig ontwerp van het nieuwe gemeenschapshuis aan de Markt van architectenbureau GROUP A.

 • Kent u iemand die een lintje verdient?

  Komende 26 april vindt de jaarlijkse lintjesregen van 2021 plaats. De aanvragen hiervoor zijn al ingediend. Maar kent u een vrijwilliger die een lintje verdient? Dan kunt u alvast iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding voor de lintjesregen van 2022.

 • Werkzaamheden A67 Eindhoven - Belgische grens

  In opdracht van Rijkswaterstaat voeren verschillende aannemers in maart en april grootschalige onderhoudswerkzaamheden uit op de A67 tussen Eindhoven en de Belgische grens.

 • Brief namens 21 burgemeesters

  logo VeiligheidsRegio

  Beste inwoners van Zuidoost-Brabant,

  Verschillende brandbrieven, aanvragen en verzoeken bereiken ons. De laatste weken steeds meer. Ondernemers zitten in de knel en ook inwoners willen weer vooruit.

 • Start uitvoering klimaatmaatregelen fase 1 in Hoogeloon

  straat onder water

  Het klimaat verandert, het weer wordt extremer. Door stevige regenbuien in combinatie met oude riolering ontstaat er regelmatig wateroverlast in Hoogeloon. Om dit in de toekomst beter te voorkomen en schoon en voldoende water te blijven houden, zijn maatregelen noodzakelijk.

 • Kind en Scheiding; ondersteuning in de Kempen

  Kind en scheiding flyer

  Heeft u vragen over scheiden met kinderen? Dan kunt u terecht bij Centrum voor Jeugd en Gezin+ (CJG+) de Kempen.

 • Omgevingsvisie kern Hapert en Stedenbouwkundige visie

  Fons d'Haens

  In Hapert speelt een groot aantal ontwikkelingen. Om de huidige en toekomstige ontwikkelingen goed te kunnen beoordelen en ontwikkelen, is in maart 2019 besloten om een Omgevingsvisie voor de kern Hapert op te stellen. Onderdeel van deze Omgevingsvisie is een stedenbouwkundige visie voor Hapert.

 • Brief van de gemeenteraad van gemeente Bladel

  gemeenteraad Bladel

  Beste inwoners van de gemeente Bladel,

  Het nieuwe jaar is gestart. Als gekozen vertegenwoordiging van de inwoners willen we u een hart onder de riem steken. Maar niet voordat we als raadsleden hebben stilgestaan bij het feit dat we aan het begin van een nieuwe fase in de coronacrisis staan.

 • Een bijzonder verhaal: een kaart voor Hugo de Jonge

  brief Hugo de Jonge

  Enkele weken geleden besloten we om een kaart te sturen naar Hugo de Jonge. In deze tijd is het namelijk belangrijk om elkaar te steunen. Hugo de Jonge heeft op dit moment geen makkelijke taak in zijn huidige functie als minister. We besloten daarom om ook hem een hart onder de riem te steken.

 • Definitief ontwerp voor De Groene Long gereed

  ontwerp groene long

  Van 13 tot en met 26 januari kon iedereen reageren op het conceptontwerp voor de inrichting van De Groene Long. Het ging hierbij zowel over de realisatie van fase 1 van het dorpspark als over de visie op de ontwikkeling van het hele gebied in de komende jaren.

 • Politiek saai? Niet na het volgen van deze cursus!

  raadzaal

  Op woensdag 2 en 9 juni 2021 starten in gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden de cursus Politiek Actief. Deelnemers leren hoe de lokale democratie werkt en nemen een kijkje achter de schermen van de lokale politiek en het gemeentebestuur.

 • Afvalinzameling 2021

  man met kliko

  Inzamelgebieden

  Eerder heeft de gemeente gecommuniceerd dat de gemeente Bladel vanaf 2021 ingedeeld is in 5 inzamel-gebieden:

 • Verbod op toeristische reizen en recreatieve daguitstapjes van en naar België

  coronavirus

  Vanaf woensdag 27 januari is er een verbod op toeristische reizen en recreatieve daguitstapjes van en naar België. De ‘Frietstraat’ bezoeken in Postel is bijvoorbeeld dus niet langer toegestaan. Het verbod geldt in beide richtingen.

 • Brief van de burgemeester voor verenigingen

  burgemeester Bosma

  Beste inwoners,

  Dit jaar is het moment om eens wat minder over de jaarcijfers, targets en doelen te praten… Het was een bizar jaar met de COVID-19 pandemie die in alle hevigheid uitbarstte. Naast de onrust die dit veroorzaakte, werd tegelijkertijd ons sociale leven lam gelegd.

 • Aanvraagperiode subsidie muzikale en culturele vorming

  piano spelen

  Aanvragen indienen in de periode van 1 februari tot en met 1 juni 2021

  De gemeente Bladel kiest ervoor om niet de instelling te subsidiëren die muzikale en culturele vorming aanbiedt, maar uitsluitend de leerling die er gebruik van maakt. Voor leerlingen uit de gemeente Bladel betekent dit dat zij zelf afspraken moeten maken met een docent voor muziek, zang of dans.

 • Doelstelling ‘energieneutraal in 2025’ ingetrokken, gemeenteraad stelt nieuw beleid vast

  gemeentewapen

  Op 5 november jl. heeft de gemeenteraad van Bladel een nieuw beleid vastgesteld voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Het doel hiervan is het voorkomen van verdere klimaatverandering. Zij heeft ook besloten de Klimaatvisie Kempengemeenten Energieneutraal in 2025 in te trekken.

 • Burgemeester Remco Bosma praat over corona

  burgemeester Bosma

  Burgemeester Remco Bosma praat over de sluiting van het Pius X-college, de sluiting van de sporthallen en over zijn zorgen rondom corona.

  https://www.youtube.com/watch?v=iXt73XSsB3Q&t=14s

 • Brief van de burgemeester aan alle inwoners

  Foto burgemeester Remco Bosma

  Beste inwoners van de gemeente Bladel,

  We zitten in een gedeeltelijke lockdown en weten nog niet wat het effect is van de huidige coronamaatregelen. 

 • Steunpunt coronazorgen

  Lonely

  Nu de coronacrisis zo lang aanhoudt, leidt dit bij sommige mensen tot mentale problemen. Voor iedereen in Nederland die vragen heeft of zich zorgen maakt over zichzelf of een ander is er nu het www.steunpuntcoronazorgen.nl.

 • Kabinet verlengt coronasteun banen en economie tot en met 2021

  De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten.

 • Coronamaatregelen bij de milieustraat

  Om mogelijke besmetting met het coronavirus voor bezoekers, medewerkers en transporteurs zo klein mogelijk te houden, zijn ook bij de milieustraat beschermende maatregelen ingevoerd. Deze maatregelen komen overeen met de landelijke richtlijnen van het RIVM.

 • 0800-1202, landelijk nummer voor testafspraak coronavirus

  Vanaf 1 juni kan iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, bellen naar het nummer 0800 - 1202 om een afspraak te maken voor een test bij de GGD. Het nummer is gratis en zeven dagen per week bereikbaar van 8.00 uur tot 20.00 uur. Voor het afnemen van de testen hebben GGD’en ruim 80 teststraten door het hele land ingericht.

 • Begrijpelijke uitleg over corona voor iedereen

  In deze tijd van crisis is toegankelijke informatie voor iedereen van levensbelang. Voor laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking zijn speciale communicatiemiddelen ontwikkeld.