Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

RSS-feed

 • Brief van de burgemeester aan alle kinderen van gemeente Bladel

  Beste kinderen,

  Wat een rare tijd is het hè? Gaat het bij jou thuis ook veel over het coronavirus? En zie je de berichten over het Jeugdjournaal? Bijna elke dag is er wel iets nieuws te melden; het is bijna niet meer bij te houden.

 • Brief van burgemeester Remco Bosma aan de inwoners van gemeente Bladel

  Beste inwoners van de gemeente Bladel,

  Sinds mijn brief van twee weken geleden is er veel veranderd in ons land en in uw leefomgeving. Het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus is hard gestegen. En er zijn op het moment dat ik u schrijf al ruim 400 mensen overleden aan de gevolgen van dit virus. Het zijn harde cijfers die we via het RIVM, nieuwssites, journaals en kranten binnen krijgen. Ik raak er niet aan gewend.

 • Uitstel betaling van gemeentelijke belastingen i.v.m. coronavirus voor ondernemers, ZZP’ers en maatschappelijke organisaties

  Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de Rijksoverheid maatregelen moeten treffen die (grote) gevolgen kunnen hebben voor ondernemers. De Rijksoverheid heeft inmiddels steunmaatregelen voor ondernemers afgekondigd. Om ondernemers in deze moeilijke tijden tegemoet te komen heeft de gemeente Bladel aanvullende maatregelen genomen.

 • Noodverordening COVID-19 van kracht

  Voorzitter John Jorritsma van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft vrijdag 27 maart een nieuwe noodverordening vastgesteld. Hierin zijn de maatregelen verwerkt die 23 maart door het Rijk zijn ingevoerd voor bestrijding van het coronavirus. Dit maakt het mogelijk om in de veiligheidsregio te handhaven op deze maatregelen.

 • Aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2020-2021

  Als u voor uw kind voor het komende schooljaar (2020-2021) een aanvraag wilt indienen voor leerlingenvervoer dan is het belangrijk dat u deze aanvraag vóór 1 juni 2020 indient bij de gemeente Bladel. Dit aanvraagformulier kunt u downloaden op de website www.bladel.nl/leerlingenvervoer.

 • Voedselbank Bladel laat niemand in de steek

  De voedselbank Bladel is werkzaam in de gemeenten Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. Recentelijk heeft de voedselbank besloten de deuren te sluiten in verband met de coronacrisis. 

 • Oproep desinfectiehandgel voor ambulances

  De ambulancedienst regio Zuidoost Brabant is op zoek naar desinfecterende handgel voor in de ambulances. Het gaat om kleinverpakking tot 500 ml met een alcoholpercentage van minimaal 75%.

 • Houd voldoende afstand van onze vakkenvullers

  De gemeente Bladel krijgt van de supermarkten het signaal dat er regelmatig minder dan 1,5 meter afstand gehouden wordt tussen de mensen die in de winkel zijn. 

 • Onderzoek inwonerspanel naar communicatie vanuit gemeente Bladel

  Het digitaal inwonerspanel van de gemeente Bladel wordt ingezet om inwoners vanaf 16 jaar makkelijk en snel hun mening te laten geven over allerlei onderwerpen. Veel inwoners doen hier al aan mee. In april staat een nieuw onderzoek gepland.

 • Huldiging jeugdsportkampioenen 19 juni

  Bent u (of is uw team) kampioen geworden in de periode van juni 2019 tot en met juni 2020? Of bent u (is uw team) geen kampioen geworden maar bent u gewoon een sportkanjer?

 • Informele bijeenkomst GeheugenKracht in Bibliotheek Bladel

  Maakt u zich weleens zorgen over uw geheugen, of over dat van iemand uit uw omgeving?
  U bent niet de enige. Daarom organiseert de werkgroep Dementievriendelijke Gemeente Bladel de informele bijeenkomst GeheugenKracht, die op woensdagavond 3 juni verzorgd wordt door vrijwilligers van Alzheimer Nederland in Bibliotheek Bladel.

 • Aangepaste dienstverlening gemeente tijdens coronavirus

  Op maandagavond 23 maart zijn er door de regering strengere maatregelen afgekondigd voor sociale activiteiten en evenementen. Het doel hiervan is de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

 • Burgemeester Bosma verhuist op korte termijn

  Naar aanleiding van het artikel ‘Na bijna 9 maanden lijkt vertrek van Bladels burgemeester Bosma aanstaande’ in de PC55, schept de gemeente Bladel graag meer duidelijkheid. 

 • Verscherpte maatregelen coronavirus

  Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

 • Ga alléén naar de milieustraat als het echt noodzakelijk is!

  Voor veel mensen is het coronavirus een goede reden om thuis te klussen of eens flink op te ruimen en dat leidt tot extra drukte op de milieustraat.

 • Raadsvergadering verplaatst

  In verband met het coronavirus wordt de openbare raadsvergadering die stond gepland op 26 maart 2020, verplaatst naar donderdag 9 april 2020. De agenda kunt u hier bekijken: https://bit.ly/3aoSYO8

   

 • Dank voor hulp aan ondernemers en inwoners

  Er wordt een tijdelijke huisartsenpost ingericht voor de Kempen. Deze post is bedoeld om inwoners met coronasymptomen op een centrale plek te kunnen testen, de lokale huisartsenpraktijken te ontzien en ook besmettingsgevaar te beperken.

 • Grenzen met België gesloten

  Alle grenzen tussen België en Nederland zijn gesloten voor niet-noodzakelijke verplaatsingen. Dat heeft de Belgische minister van Binnenlandse Zaken beslist.

 • Bestaande maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland

  In Nederland gelden vanaf zondag 15 maart 2020 verschillende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst op 15 maart 2020.

 • Kinderopvang in de gemeente Bladel

  Sinds 16 maart gelden er strenge maatregelen rondom kinderopvang: scholen en kinderdagverblijven zijn dicht. Voor kinderen waarvan één of beide ouders in cruciale beroepen werken, zoals bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf.

 • Let op! Oplichters actief!

  Wij krijgen verschillende signalen van inwoners en ondernemers in de gemeente dat zij worden benaderd door een bedrijf dat, ten onrechte, beweert namens de gemeente Bladel advertenties te werven voor de gemeentegids.

 • Begrijpelijke uitleg over corona voor iedereen

  In deze tijd van crisis is toegankelijke informatie voor iedereen van levensbelang. Op deze website staat alle informatie op een rijtje: https://iederin.nl/toegankelijke-informatie-over-het-coronavirus/.

 • Measures taken by The Netherlands to deal with the economic consequences of COVID-19

  In order to deal with the economic consequences of COVID-19, the Dutch government has introduced several measures. You can read about these measures in the attachment.

 • Aanvullende maatregelen coronavirus bij Taxbus

  In onze gemeente zijn er verschillende mensen met een pasje voor de Taxbus (gedeeld vervoer) in Bladel. Bij Taxbus worden de volgende maatregelen genomen in verband met het coronavirus.

 • Geannuleerd: Bijeenkomst eHerkenning 6 april 2020

  Als gevolg van de maatregelen van het RIVM in verband met het coronavirus hebben de Kempengemeenten in samenspraak met SIMgroep besloten de bijeenkomst eHerkenning voor horecaondernemers op 6 april in het gemeentehuis te Eersel niet door te laten gaan.

 • Project 2B Connect bedrijventerrein De Sleutel

  Bedrijventerrein De Sleutel is een typisch bedrijventerrein met een grote verharde oppervlakte. In combinatie met de toename van extremere weersfenomenen als gevolg van de klimaatverandering zorgt dit voor problemen.

 • Positieve verhalen rondom corona

  In tijden van crisis ontstaan ook mooie dingen. Denk aan de zingende inwoners in Italië bijvoorbeeld. We merken als gemeente dat er ook in Brabant veel positieve voorbeelden zijn van ‘elkaar helpen’. Ook zijn er uitingen van respect hoorbaar, zoals de oproep om afgelopen dinsdag om 20.00 uur massaal voor de zorghelden te applaudisseren.

 • Prijsvraag Natuur in het Dorp verlengt tot 10 april

  De gemeente Bladel wil in het kader van Natuur in het Dorp graag samen met bewoners en lokale organisaties een impuls geven aan de biodiversiteit in de bebouwde kom. Met biodiversiteit wordt de verscheidenheid aan planten en dieren bedoeld.

 • Geef niet aan collecte corona in Hapert

  Er is in Hapert momenteel een groep van vier personen gesignaleerd die geld aan het ophalen zijn voor coronaslachtoffers.

 • Financiële problemen door het coronavirus?

  Het coronavirus treft de hele wereld. Ook in Nederland en in de gemeente Bladel ondervinden we de gevolgen. Dat geldt niet alleen voor mensen die ziek worden, maar ook de mensen in (hun) directe omgeving. Alle aandacht gaat op dit moment uit naar het voorkomen van verspreiding van het coronavirus. We zijn ons ervan bewust dat deze maatregelen voor veel inwoners en ondernemers ook financiële gevolgen hebben.

 • Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport

  Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs.

 • Eerste besmetting coronavirus gemeente Bladel

  Er is vandaag een eerste besmetting met het coronavirus geconstateerd in de gemeente Bladel. De GGD neemt maatregelen die nodig zijn voor de gezondheid van deze inwoner en zijn/haar omgeving. Om privacyredenen kunnen wij hierover geen verdere informatie verstrekken. Meer informatie over het virus kunt u vinden op de websites van het RIVM en de Rijksoverheid.

 • Noodverordening van kracht

  Vanaf zaterdag 14 maart 2020 is bijgevoegde noodverordening van kracht in onze veiligheidsregio.

 • Inloopbijeenkomst voorkeursalternatief N284 op 31 maart gaat niet door

  De inloopbijeenkomst over het voorkeursalternatief van de N284 is gepland op 31 maart. Besloten is om deze bijeenkomst niet door te laten gaan. 

 • Maatregelen bijeenkomsten n.a.v. coronavirus

  Zoals u waarschijnlijk inmiddels heeft gehoord, zijn er gisteren tijdens de persconferentie van premier Rutte, het RIVM en minister Bruins maatregelen afgekondigd voor heel Nederland n.a.v. de coronapandemie. De eerdere maatregelen voor Noord-Brabant zijn hiermee direct aangescherpt.

 • Statement voorzitters veiligheidsregio's

  Beste Brabanders,

  Gisteren hebben wij, de voorzitters van de drie veiligheidsregio's uit de provincie, op een persconferentie de maatregelen toegelicht die we nemen om de risico's op verdere verspreiding van het Coronavirus in de provincie Noord-Brabant te beperken.

 • Informatieavond Drugscriminaliteit wordt verzet

  In februari nodigde de gemeente Bladel alle inwoners uit het buitengebied uit voor een informatieavond over drugscriminaliteit. De gemeente volgt de adviezen van het RIVM rondom het coronavirus op. Omdat bijeenkomsten vanaf 100 mensen verboden zijn tot tenminste 31 maart, wordt de informatieavond van 24 maart verzet.

 • Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland

  In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

 • Burgemeester schrijft brief aan inwoners n.a.v. coronavirus

  Beste inwoners van de gemeente Bladel,

  De afgelopen weken heb ik net als velen van u, het nieuws over de eerste besmettingen met het coronavirus in Nederland op de voet gevolgd. Toen vorige week de aantallen verder toenamen, was ook ik bezorgd.

 • Subsidie jeugdige carnavalswagenbouwers

  Heeft uw carnavalsvereniging bevestiging gehad dat u subsidie kunt ontvangen voor het bouwen van een carnavalswagen? U hebt daar nog steeds recht op, ook als de optocht niet doorgegaan is.

 • Sluiting Wmo Zorgloket in verband met coronavirus

  Om de verspreiding van het coronavirus verder te voorkomen, adviseert het RIVM mensen met verkoudheid, hoesten of koorts om sociale contacten te beperken.
  Voor Noord-Brabant gelden verscherpte maatregelen. Er is opgeroepen tot sociale onthouding.

 • Verkoudheid, hoesten of koorts? Verzet uw afspraak bij de gemeente

  Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, wil de Veiligheidsregio een aantal maatregelen nemen. Dit betekent dat we sociale contacten beperken.

 • Actuele informatie over het coronavirus

  Ondertussen heeft het coronavirus ook Nederland bereikt. Heeft u vragen over het nieuwe coronavirus (COVID-19)? 

 • Expositie Kunstgroep #Eeneind in gemeentehuis Bladel

  Van begin maart tot en met eind april is in het gemeentehuis het werk te zien van Kunstgroep #Eeneind.  

  Kunstgroep #Eeneind bestaat uit 10 kunstenaars, die elkaar al 10 jaar vol energie en met regelmaat ontmoeten in creativiteit.