Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

RSS-feed

 • Gemeente Bladel dumpt drugsvaten

  Weet u wat hierachter schuilgaat?

  Op woensdag 12 februari werd een groot laboratorium voor synthetische drugs in Hapert ontdekt. Toevallig voerde de gemeente Bladel in dezelfde week campagne om meer bekendheid te geven aan drugscriminaliteit.

 • Bijeenkomst eHerkenning voor horecaondernemers op 6 april

  eHerkenning binnenkort onmisbaar in de communicatie met de overheid

  Met eHerkenning kunt u als ondernemer veilig inloggen bij de overheid. Uw bedrijf kan binnenkort niet meer zonder. Daarom is het belangrijk om eHerkenning aan te vragen via www.eherkenning.nl.

 • Wijziging openingstijden gemeentehuis met carnaval

  In verband met carnaval is het gemeentehuis op maandag 24 februari 2020 geopend van 09.00 tot 17.00 uur. De balie is, op afspraak, geopend tot 12.00 uur.

 • Wijziging afvalinzameling in verband met Carnaval

  In verband met de Kempenoptocht op Carnavalsmaandag wordt de inzameling van GFT-, PMD- en restafval  in de woonkernen Hapert, Hoogeloon, Casteren en het hele buitengebied van de gemeente Bladel vervroegd van maandag 24 februari naar zaterdag 22 februari 2020.

 • Aanmelden voor de Landelijke Opschoondag kan tot 6 maart!

  Komt u ook in actie tegen zwerfafval? Ga de lente schoon van start en meld uw opschoonactie nog vóór 6 maart aan!

 • IkPas: ga de uitdaging aan en schrijf je in!

  Heeft u onbewust een patroon ontwikkeld waarbij u vrijwel dagelijks alcohol drinkt? Wilt u zien wat er gebeurt als u dat gewoontegedrag doorbreekt? Wilt u fris aan de lente beginnen?

 • Werkzaamheden in de natuur

  Ook dit jaar zijn leden van de biotoopcommissie van wildbeheereenheid (WBE) Wester Kempen actief aan de slag met werkzaamheden in de natuur. Diverse bosranden langs wegen zijn open gesnoeid, zodat eventueel overstekende dieren beter zichtbaar zijn.

 • Ook starterslening in 2020

  Een huis kopen is momenteel voor iedereen lastig. Maar starters hebben het helemaal niet makkelijk. De gemeente Bladel geeft starters op de koopwoningmarkt al enige jaren een steuntje in de rug met de Starterslening van SVn.

 • Groot drugslab opgerold in Hapert

  De politie heeft in Hapert op woensdagmiddag 12 februari een groot drugslab opgerold. Er werden twee verdachten uit Eindhoven aangehouden.

 • Gecombineerde aanslag Gemeentelijke Belastingen 2020

  Met dagtekening 29 februari 2020 ontvangt u de gecombineerde aanslag gemeentelijke Belastingen 2020 en de afrekening Diftar 2019 (ledigingen GFT- en restcontainer).

 • Heb jij al oordopjes in huis gehaald?

  Carnaval staat weer voor de deur. Heeft u uw oordoppen al in huis gehaald? In het gemeentehuis in Bladel is nog steeds een oordoppenautomaat te vinden, waarmee iedereen toegang heeft tot betaalbare en kwalitatief goede oordoppen.

 • Aanvraagperiode subsidie muzikale en culturele vorming geopend!

  Subsidiemogelijkheden

  Deelnemers aan muzikale en culturele vorming, die tussen 6 en 21 jaar oud zijn en in de gemeente Bladel wonen, kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen voor het volgen van één cursus. De subsidie bedraagt 50% van het lesgeld met een maximum van € 424,00 per cursusjaar.

 • Gemeentegids in grootletterformaat

  Wist u dat het adressenbestand van de gemeentegids ook in grootletterformaat beschikbaar is?

 • Bereikbaarheid centrum Bladel tijdens carnaval 2020

  Van vrijdag 21 februari tot en met dinsdag 25 februari staat er een tent op de Markt in Bladel voor de viering van carnaval. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van het centrum.

 • Tree of the year verkiezing 2020 (Boom van het Jaar Verkiezing 2020)

  Fotograaf: Ton Larmit

  Afgelopen najaar is De Heksenboom in Bladel de winnaar geworden van de Nederlandse Boom van het Jaar verkiezing 2019. In de maand februari kan er op deze boom gestemd worden in de Europese Tree of the Year verkiezing.

 • NEE tegen drugscriminaliteit

  Inwoners buitengebied uitgenodigd voor speciale informatieavond

  Criminelen gebruiken de schijnbare anonimiteit van bedrijventerreinen en het buitengebied om drugscriminaliteit te kunnen plegen. Mogelijk kent u de voorbeelden van boerenschuren of kassencomplexen die worden verhuurd en waarvan de ramen zijn afgeplakt.

 • Start nieuwbouw MS Schippers op het Kempisch Bedrijvenpark

  Op een kavel van ruim 4 hectare op het Kempisch Bedrijvenpark (KBP) in Hapert gaat binnenkort de bouw van de nieuwe bedrijfslocatie van MS Schippers van start. De nieuwbouw bestaat uit het hoofdkantoor, een kennis- en innovatiecentrum, bedrijfshallen, een magazijn en een parkeergarage.

 • De Kempen maakt het in Brainport Eindhoven

  De Kempen is een ‘maakregio’ die een wezenlijke bijdrage levert aan de vitale economie van Brainport Eindhoven. Het Huis van de Brabantse Kempen voerde recent, in opdracht van het Kempisch Ondernemers Platform, een praktijkgericht onderzoek uit.

 • Overzichtskaarten AED’s vanaf nu beschikbaar

  Vanaf deze week zijn via www.bladel.nl/AED overzichtskaarten te vinden van waar zich AED’s bevinden in de gemeente Bladel. Er zijn overzichtskaarten per dorpskern beschikbaar.

 • Commissaris van de Koning Wim van de Donk bezoekt gemeente Bladel

  Woensdag 29 januari heeft Commissaris van de Koning Wim van de Donk een werkbezoek gebracht aan de gemeente Bladel. Samen met burgemeester Remco Bosma heeft hij een kijkje genomen bij Kempenplus en enkele carnavalsbouwers in Hapert.

 • Eén jaar Centrumvisie ‘Een hart voor Bladel - Onderneem de Next Economy’ voor de kern Bladel

  Op 20 december 2018 heeft de gemeenteraad van Bladel een centrumvisie voor de kern Bladel vastgesteld. De centrumvisie is nu één jaar in uitvoering. In dit artikel leest u wat er in 2019 is bereikt en wat er in 2020 gaat gebeuren.

 • Gemeente Bladel deelnemer aan aanpak tegen drugsgebruik

  In 2020 slaan 38 Brabantse gemeenten, Novadic-Kentron, GGD Brabant-Zuidoost, GGD Hart voor Brabant, politie en regiobureau Integrale Veiligheid de handen ineen om het steeds normaler worden van drugsgebruik tegen te gaan.

 • Heeft u de AfvalWijzer al?

  Sinds dit jaar werkt de gemeente Bladel met een nieuwe afvalapp: AfvalWijzer. Dit betekent dat de informatie in de oude app niet meer correct is: de meeste recente informatie wordt geüpload in de nieuwe afvalapp.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen

  Met dagtekening 29 februari 2020 ontvangt u de Woz-beschikking, aanslag onroerende zaakbelastingen en het vastrecht voor de afvalstoffen- en rioolheffing en de ledigingen van de containers 2019 op één biljet.

 • Kom ook in actie tijdens de Landelijke Opschoondag op 21 maart 2020!

  Op zaterdag 21 maart wordt er in de gemeente Bladel op verschillende plaatsen door bewoners zwerfafval opgeruimd. Jong en oud, verenigingen en collega’s, iedereen is welkom. Deze opschoonactie is een landelijk initiatief en wordt georganiseerd door de gemeente en onsburo.

 • Bezem door de middelenkast in ZO-Brabant

  Tot 31 maart 2020 loopt de actie “Bezem door de middelenkast in ZO-Brabant”. Tijdens deze actie kunnen alle agrariërs en voormalige agrariërs eenvoudig en kosteloos resten van niet meer toegelaten bestrijdingsmiddelen inleveren.