Pagina opties

Groter
RSS

Aanslag gemeentelijke belastingen 2021 (17-02-2021)

rekenmachine

Met dagtekening 26 februari 2021 ontvangt u weer de aanslag gemeentelijke belastingen. Het betreft hier de WOZ-beschikking, de aanslag onroerendezaakbelastingen, de aanslagen afvalstoffen- en rioolheffing 2021 en de ledigingen van de containers in 2020.

  • U kunt de aanslag in tien termijnen via automatisch incasso laten afschrijven. Indien u al een machtiging heeft afgegeven, hoeft u verder niets te doen.
  • Heeft u nog geen automatisch incasso? Vraag dit dan aan via de website van de gemeente Bladel (www.bladel.nl/incasso) of haal een kaartje bij het Klant Contact Centrum.
  • Indien u geen gebruik maakt van automatisch incasso, blijft u in twee termijnen betalen.

Aanslagen via mijn.overheid.nl

In 2021 is er ook de mogelijkheid om de aanslag digitaal te ontvangen via mijn.overheid.nl, in plaats van per post. U kunt daarvoor veilig en gemakkelijk inloggen met uw DigiD.

Hoe ontvang ik mijn aanslag digitaal?

Om uw aanslag digitaal te ontvangen, logt u in op mijn.overheid.nl en geeft u bij ‘Instellingen’ aan dat u de aanslag van de gemeente Bladel wilt ontvangen. U ontvangt uw aanslag dan voortaan digitaal. Deze instelling kunt u altijd weer wijzigen. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat u uw account op mijn.overheid.nl activeert en vervolgens aangeeft dat u digitale post wilt ontvangen van de gemeente Bladel. Vul hier dan ook uw emailadres in. Hoe u het account activeert ziet u in het filmpje op mijn.overheid.nl. 

Hoe weet ik of er een nieuw bericht is?

Het is belangrijk dat u een e-mailadres opgeeft in mijn.overheid.nl. U ontvangt op dat e-mailadres een melding, zodra er een nieuw bericht voor u klaarstaat. 

Als u geen gebruik maakt van automatische incasso, dan is er via mijn.overheid.nl de mogelijkheid om via IDeal de aanslag te betalen.

Taxatieverslag

Hoe de WOZ-waarde tot stand is gekomen, kunt u lezen in het taxatieverslag. Het taxatieverslag kunt u bekijken en downloaden via mijn.overheid.nl. Inwoners kunnen inloggen met DigiD. Heeft u geen DigiD? Dan kunt u het taxatieverslag aanvragen via belastingen@bladel.nl of telefonisch via (0497) 361 636.

WOZ-waarde te hoog? Neem contact op met de gemeente

Als u van mening bent dat de waarde van uw onroerende zaak te hoog is vastgesteld, kunt u contact opnemen met de gemeente. U wordt verzocht gebruik te maken van het reactieformulier WOZ-beschikking 2021 op de website www.bladel.nl/woz-portaal. Telefonisch reageren kan ook via (0497) 361 636. Hierna zal de taxateur de WOZ-waarde nogmaals beoordelen en neemt dan telefonisch contact met u op. Als er nog wat zaken moeten worden uitgezocht, kan het wat langer duren.

Het voordeel van zo’n informeel bezwaar is dat het niet lang duurt. Er zijn geen wettelijke procedures mee gemoeid waardoor u binnen zes weken al een reactie van ons kunt ontvangen. Het afhandelen van een formeel bezwaar neemt al snel maanden in beslag.

Bezwaar maken

Wilt u alsnog bezwaar maken? Schrijf uw bezwaarschrift dan zelf. Een zelf geschreven bezwaarschrift wordt net zo serieus en zorgvuldig in behandeling genomen als een bezwaarschrift dat ingediend is door een no-cure-no-pay bureau. Via de website www.bladel.nl/woz-portaal kunt u een bezwaarformulier downloaden of we sturen u op verzoek een exemplaar toe, of u schrijft zelf een brief met daarin uw grieven. Dat bezwaar moet op uiterlijk 10 april 2021 bij de gemeente binnen zijn (mocht die datum naderen, terwijl u nog wacht op de afhandeling van uw informele bezwaar, kan in overleg met de gemeente de termijn worden verlengd).

Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op.

In deze periode bieden veel no-cure-no-pay bureaus hun diensten aan om voor u bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Wij willen u er op wijzen dat u mogelijk een financieel risico loopt als u gebruik maakt van de diensten van een no-cure-no-pay bureau. Zo bent u een vast bedrag verschuldigd van honderden euro’s als u tussentijds het bezwaar in wilt trekken. Daarnaast geeft u een machtiging af zonder einddatum waardoor het bureau meerdere jaren bezwaar kan maken zonder dat u hiervan op de hoogte bent.

De door de gemeente verstrekte kostenvergoeding aan deze bureaus worden weer meegenomen in de tariefbepaling van de onroerendezaakbelasting. Uiteindelijk worden alle belastingbetalers met deze nieuwe belastingtarieven geconfronteerd. Rechtstreeks met de gemeente in gesprek gaan over uw WOZ-waarde bespaart daarom gemeenschapsgeld.

Waarom ontvangt u als huurder van een woning een WOZ-beschikking?

Per 1 oktober 2015 geldt een puntensysteem waarbij de WOZ-waarde van de woning meetelt in de berekening van het aantal punten. Door deze wijziging in het woningwaarderingsstelsel (WWS) hebben huurders belang gekregen bij de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde. Als huurder van een woning hoeft u overigens géén onroerendezaakbelasting te betalen.

Tarieven gemeentelijke belastingen 2021

De tarieven staan op de achterzijde van het aanslagbiljet. De tarieven zijn door de gemeenteraad in de verordening vastgesteld. Op grond van artikel 8:2 van de Algemene wet bestuursrecht kan hiertegen geen bezwaar worden aangetekend, aangezien het hier algemene regelgeving betreft.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de medewerkers van belastingen via telefoonnummer (0497) 361 636 of stuur een mail naar belastingen@bladel.nl.