Pagina opties

Groter
RSS

Duurzame energie (12-12-2018)

In 2017 en 2018 is de subsidieverordening duurzame energie voor particulieren een groot succes geweest. Het aantal aanvragen was groter dan het beschikbare budget. In het raadsprogramma is bepaald dat de gemeenteraad in 2019 een uitvoeringsprogramma voor energie gaat vaststellen.

De keuze of er een doorstart komt voor de subsidieregeling, wordt gemaakt bij de vaststelling van dit uitvoeringsprogramma.