Pagina opties

Groter
RSS

Een jaar verder na de uitbraak van COVID-19: een terug- en vooruitblik waar we nu staan (24-03-2021)

burgemeester Bosma

Vorig jaar rond dezelfde tijd kregen we voor het eerst te maken met corona. Wat heeft de gemeente Bladel gedaan het afgelopen jaar? In dit interview met burgemeester Bosma geven we een overzicht.

In maart 2020 kregen we net als heel Nederland te maken met corona. Kunt u vertellen wat er dan moet gebeuren qua bestrijding van zo’n ziekte?

“In Brabant-Zuidoost werd een regionale crisisorganisatie opgezet. We werken met een klein team, om snel te kunnen beslissen. In die eerste week werd al duidelijk dat dit niet zomaar een crisis was. Kort daarna werd ik aanspreekpunt voor de subregio De Kempen. Samen met de burgemeester van Veldhoven (stedelijk), de burgemeester van Gemert-Bakel (De Peel), de burgemeester van Valkenswaard (A2 gemeenten) en voorzitter burgemeester van Eindhoven en reserve voorzitter veiligheidsregio burgemeester van Helmond kwamen we wekelijks bij elkaar om sneller te kunnen schakelen. We willen voorkomen dat er te grote regionale verschillen zouden ontstaan door juist de lokale verschillende situaties. We zitten in hetzelfde schuitje en hebben allemaal te maken met dit wereldwijde virus.”

Als er weer een landelijke persconferentie was, wat gebeurde er dan achter de schermen regionaal?

“Gemiddeld iedere twee weken of na belangrijke besluiten vanuit de Rijksoverheid, voerden we met het regionaal beleidsteam samen met de overige burgemeesters in Brabant-Zuidoost een bestuurlijk overleg. We namen meestal geen formele besluiten, maar bespraken de laatste maatregelen van het kabinet. Die vernamen wij ook meestal pas via de persconferenties. Welke dilemma’s konden er komen en hoe kunnen we hier mee om gaan?”

Wat heeft u gedaan om alle (landelijke) maatregelen kenbaar te maken binnen de gemeente?

“Inwoners en ondernemers van de gemeente Bladel hebben we steeds meegenomen in de laatste ontwikkelingen en maatregelen. Zo deelden we de landelijk geldende maatregelen en waar mogelijk maakten we een vertaling specifiek voor de gemeente Bladel. We zetten onze website (www.bladel.nl/corona), weekkranten als PC55 en de Kempenaer in en de sociale media van de gemeente Bladel (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en LinkedIn). Verder heb ik als burgemeester brieven geschreven aan alle inwoners van de gemeente Bladel en ook zijn korte video’s opgenomen en gedeeld om zo bewoners een hart onder de riem te steken. Tot slot besteden we Aandacht voor Elkaar door het planten van speciale bomen waar men even naar toe kan om troost of rust te zoeken tijdens een fijne wandeling.”

Landelijke regels zijn zo algemeen. Kon dit niet worden vertaald voor de Kempen of Bladel?

“In de gemeente geldt de regel dat we de landelijke regels volgen waar het moet en lokaal maatwerk maken waar het kan. We hebben helaas bijna geen lokaal maatwerk kunnen en mogen leveren tot op heden. Dit heeft alles te maken met het huidige risiconiveau (zeer ernstig) waar we ons nog momenteel in bevinden. Zolang drie of meer veiligheidsregio’s daarin bevinden, is er sprake van landelijk beleid. Dat betekent dat de algemene regels van kracht zijn voor bijvoorbeeld Amsterdam centrum en ook Bladel. Daarmee wordt de weekmarkt in Bladel op de zelfde manier behandeld als de markt op de Albert Cuyp.”

Heeft Bladel ook een rol in testen en vaccineren?

“We hebben als gemeente Bladel meegewerkt aan de totstandkoming van een tijdelijke huisartsenpost in Den Tref in Hapert. Deze was bedoeld om inwoners in De Kempen met coronaverschijnselen op een centrale plek te kunnen testen, de lokale huisartsenpraktijken te ontzien en ook besmettingsgevaar te beperken. De post is alleen beschikbaar geweest voor inwoners met een doorverwijzing van de eigen huisarts.

Verder wilden we de X-Sporthal beschikbaar stellen aan de GGD Brabant-Zuidoost om te dienen als vaccinatielocatie. De voorbereiding voor de priklocatie was gereed evenals een locatie voor toegangstesten voor evenementen e.d.. Wij (college, niet alleen ik, maar ook de rest van de organisatie) waren startklaar. Inmiddels heeft de GGD aangegeven toch geen gebruik te gaan maken van de X-Sporthal. Er is een nieuwe logistieke aanpak waardoor het aantal prikken per uur aanzienlijk hoger komt te liggen op de bestaande locaties in Eindhoven en Best. Een locatie in Bladel is daardoor niet meer nodig.”

Er was veel discussie over het handhaven van de regels. Wat wilt u hierover nog kwijt?

“De politie en gemeentelijk toezichthouders verzorgen het toezicht op de naleving van de coronaregels in de openbare ruimte binnen de gemeente Bladel. Zij spreken inwoners en ondernemers aan op hun gedrag als dat nodig is. We begrijpen allemaal dat naleven van deze regels moet, maar ook een enorme opgave is. Iets wat ook helemaal niet past bij de sociale sfeer in de Kempen. Vandaar dat wij in de Kempen als het enigszins kan, uitgaan van aanspreken, waarschuwen en dan pas over gaan tot het opleggen van een straf. Als burgemeester wil ik in Bladel niet steeds gaan bestraffen als het even wat anders gaat. Het een heeft altijd te maken met het ander. Als winkels en horeca dicht moeten om verdere besmettingen te voorkomen, vereist dat ook medewerking van de ander. We moeten wel optreden bij grotere of herhalende voorkomende zoals illegale feesten en samenkomsten. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat we een locatie moeten sluiten, omdat men zich niet aan de regels houdt. Ik heb trouwens bewondering voor de vakkundige inzet van de politie, die zeer goed inzicht heeft wat waar speelt en hoe ze alles op de juiste wijze moet benaderen.”

Komt het handhaven op corona bovenop de werkzaamheden die iemand al doet?

“We hebben van het kabinet extra geld gekregen voor extra toezicht- en handhaving op coronamaatregelen. Daarnaast kan de minister op aanvraag aan een gemeente eenmalig een specifieke uitkering geven voor de eventuele extra kosten die ontstaan bij het (tijdelijk) in dienst nemen van werknemers voor de uitvoering van  extra toezicht- en handhavingstaken. Deze uitkering hebben we al aangevraagd. Met dit geld hebben we voor 32 uur per week extra toezicht ingehuurd. Dit extra toezicht is verdeeld over twee dagen, waarvan één dag in het weekend valt.”

Over sporthallen gesproken, waarom zijn deze destijds voor de jeugd even dicht geweest?

“We hebben de landelijke maatregelen voor sporten altijd gevolgd, op één enkele uitzondering na. Vanwege het hoge aantal besmettingen onder leraren en leerlingen besloot het Pius X-College om op 15 oktober 2020 twee weken dicht te gaan. Wij vonden dat een verstandig besluit. Het leek ons toen niet logisch om diezelfde leeftijdsgroep tegelijkertijd wel samen binnen te laten sporten. Om die reden heeft het College van B&W ervoor gekozen de gemeentelijke binnensportaccommodaties eveneens te sluiten voor dezelfde duur voor kinderen boven de 12 jaar. Het gymonderwijs voor kinderen van de basisschool kon wel gewoon doorgaan.”

Wat betekende dit voor de kantines van de sporthallen?

“De exploitanten van de sportcafés hoefden maar de helft van de huur over de periode half maart tot eind 2020 te betalen. Aanvullend hierop ontvangen zij vanaf januari 2021 een korting van 25 procent op de huur. Dit geldt voor de periode dat er nog coronamaatregelen gelden en die ervoor zorgen dat ze minder open kunnen en kunnen verdienen. Sportverenigingen hoeven 25 procent minder huur te betalen van hun accommodatie. Dit is compensatie vanuit de Rijksoverheid die we direct hebben doorgeschoven.”

Bioscopen, theaters, etc. zijn ook gesloten. Wat doen jullie voor de cultuursector?

“Vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben we geld ontvangen om lokale cultuurinitiatieven te ondersteunen in deze tijden. Wij bekijken momenteel hoe we dit het beste kunnen inzetten. Meerdere culturele instellingen hebben in ieder geval al aangegeven financieel krap te zitten vanwege gedaalde inkomsten.”

Ook heel veel ondernemers hebben minder inkomsten. Hoe krijgen zij steun?

“Er zijn verschillende regelingen en steunmaatregelen die men direct kan aanvragen bij Rijksoverheid en de Belastingdienst. Op Kempenniveau hebben we een digitaal ondernemersloket ingericht waarop ondernemers het laatste nieuws rondom deze regelingen en steunmaatregelen kunnen vinden. Daarnaast hebben we regelmatig contact met ondernemersverenigingen en hen informatie gestuurd via bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Maar ook hebben we ondernemers gericht aangeschreven. Specifiek voor de horeca heeft het College van B&W het mogelijk gemaakt dat ondernemers waar mogelijk tijdelijk gebruik mochten maken van de openbare ruimte voor het uitbreiden van het terras. Dit beperkte zich dan wel tot het aantal zitplekken dat normaliter ook aanwezig was op het terras. Hoewel er diverse steunmaatregelen zijn, weten we ook dat die niet alle kosten dekken. De crisis duurt ook erg lang en bij een aantal ondernemers is de bodem van de geldreserves in zicht. Vandaar dat we ook de oproep “koop lokaal” ondersteunen.” 

Kunnen in uw ogen binnenkort de terrassen weer open?

“Ik begrijp de moeilijke situatie van ondernemers en de behoefte van onze inwoners, maar we kunnen niet om de maatregelen en landelijke verboden heen. Indien de landelijke maatregelen het weer toelaten dat de terrassen open mogen, communiceren we dit uiteraard zo uitgebreid mogelijk. Tot die tijd blijven bekijken we per situatie wanneer problemen voordoen, hoe we daar het beste mee om kunnen gaan.”

Kunnen geplande evenementen voor de zomer en najaar wél doorgaan?

“Evenementen zijn op dit moment verboden. Alle (aanvragen van) evenementen die gepland stonden vóór 1 maart 2021 zijn bij voorbaat afgezegd. Dit geldt ook voor de evenementen die tussen 1 maart en 1 juni zouden plaatsvinden. Vanaf 1 juni 2021 zijn er wellicht weer mogelijkheden voor wat kleinschaligere evenementen, zoals bijvoorbeeld mountainbike- of fietstochten of andere evenementen waar de coronamaatregelen goed nageleefd kunnen worden. De aanvragen dienen altijd een coronaplan te hebben. We bekijken de situatie opnieuw voor evenementen na 1 juli 2021. We weten nu nog niet welke maatregelen er dan gelden. We checken de evenementen op onze huidige regels. Indien ze hieraan voldoen kunnen we een vergunning afgeven mét ‘coronaclausule’ . Als het evenement plaatsvindt, moet het altijd voldoen aan de dan geldende regels. Als dat niet zo is, dan gaat het evenement alsnog niet door. We vertellen dit ook op voorhand aan de organisator.”

Als een organisatie al geld heeft ontvangen voor een activiteit, moet deze dan worden terugbetaald?

“Wij zijn als gemeente hierin niet te streng geweest. Alle welzijnsorganisaties en verenigingen hebben hun ontvangen gelden mogen houden, ook al konden ze veelal niet de tegenprestaties leveren. Ook voor het jaar 2021 hebben we de welzijnsorganisaties en verenigingen weer subsidie verleend. Het college van B&W laat dit voor nu ook zo.”

Wat wilt u tot slot nog meegeven?

“Samen, alleen samen, kunnen we de pandemie overwinnen. De weg uit de crisis is onder meer vaccineren. In tussentijd moeten we op elkaar passen en zorgen voor elkaar. Dus “koop lokaal” waar het kan en geef op een passende en verantwoorde wijze extra aandacht aan elkaar. Sommige van ons hebben het financieel en emotioneel moeilijk. We kunnen de eindstreep bijna zien. Hou elkaar vast en hou vol! Laten we samen over de finishlijn lopen!”