Pagina opties

Groter
RSS

Herstel Groot Kroonven vanaf augustus van start (31-07-2019)

De herstelmaatregelen aan het Groot Kroonven, die oorspronkelijk gepland stonden voor november 2018 maar toen zijn uitgesteld, gaan alsnog van start. Het ven zal gebaggerd worden, wat betekent dat de laag slib op de bodem wordt verwijderd. Vanaf 5 augustus 2019 starten de voorbereidingen, de uitvoering zal beginnen rond half augustus en duren ongeveer zes weken.

Waarom is herstel nodig?

Het Groot Kroonven is een bijzonder gebied en heeft een groot potentieel voor bijzondere flora en fauna. De laag slib of blubber zorgt ervoor dat de flora zich niet goed kan vestigen en daardoor kunnen zowel flora als fauna niet goed tot ontwikkeling komen. Met dit project worden die kansen vergroot en wordt de bodem weer teruggebracht in een meer kale, zandige bodem. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie van de provincie Noord-Brabant. 

Hoe wordt het herstel uitgevoerd?

De voorbereiding bestaat uit het plaatsen van hekken en aanleggen van de rijplaten. Daarnaast worden de nog aanwezige vissen weggevangen. De werkzaamheden zelf bestaan uit het droogpompen van het ven. Omdat het slib niet helemaal schoon is zal het werk achter hekken plaatsvinden. De zone binnen de bouwhekken mag niet worden betreden. De vrachtwagens zullen vanaf ongeveer eind augustus gaan rijden om het slib vervolgens af te voeren. 

Overlast voor bezoekers

Om de werkzaamheden uit te voeren is groot materieel nodig. Een rupskraan om te baggeren en vrachtwagens om het slib af te voeren. Tijdelijke rijplaten vanaf hotel De Tipmast tot aan het Groot Kroonven zorgen ervoor dat de zandweg Postelsedijk zo min mogelijk schade ondervind. Als bezoeker kan het zijn dat u in de uitvoeringsweken enige overlast ervaart van de machines die aan de slag gaan. Beheerder Bosgroep Zuid Nederland verzoekt iedereen om voor de eigen veiligheid niet in de buurt van de machines te komen. 

Ecologie en historie gekoesterd

Het project kent een zorgvuldige ecologische voorbereiding en begeleiding. Bij de planning is rekening gehouden met het broedseizoen van vogels en de voortplantingstijd van amfibieën. In het ven bevinden zich daarnaast oude ‘stobben’ van bomen die dateren uit 1850. Deze zijn in 1930 geveld. Door deskundigen op het gebied van archeologie en cultuurhistorie is bepaald dat deze stobben niet behoudenswaardig zijn. Door de lage waterstanden van het ven zijn de stobben namelijk al regelmatig blootgesteld aan de lucht waardoor conserveren van de stobben niet meer mogelijk is. Het proces van vergaan is al volop in gang. Enkele stobben worden op de oevers van het ven geplaatst, zodat op deze manier een stukje historie van dichtbij te zien wordt. 

Helpt u mee om het ven te laten herstellen?

Na afronding van het werk zal de natuur haar gang weer gaan en komt er vanzelf weer water in het ven. De oevervegetatie en allerlei waterdieren krijgen dan alle kansen om te ontwikkelen, mits de oeverranden met rust gelaten wordt. Wandelen is hier dan ook alleen toegestaan op de paden rondom het ven en niet op de kwetsbare zones. 

Heeft u nog vragen of behoefte aan meer informatie?

Mocht u nog vragen hebben, of wilt u graag meer informatie? Neem dan gerust contact op met beheerder Bosgroep Zuid Nederland via 040 - 20 66 360.

Fotograaf: Nico van Rooij