Pagina opties

Groter
RSS

Inloopbijeenkomst op 20 augustus over grootschalige zonne- en windenergie (31-07-2019)

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden werken toe naar een gezamenlijk beleid voor grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen. Inwoners en andere belanghebbenden zijn betrokken bij het opstellen van dit beleid.

Ook zijn de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapportage. Tijdens de inloopbijeenkomst kunnen vragen gesteld worden over de milieueffectrapportage en worden de eerste contouren van het beleid gepresenteerd. Het beleid zal eind 2019 ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraden.

Inloopbijeenkomst

Komt u naar de inloopbijeenkomst op dinsdag 20 augustus? Dan staat er een team van specialisten klaar om u te informeren over de manier waarop het beleid tot stand komt en over de onderzoeken die gedaan zijn. Er zijn geen gemeenschappelijke presentaties, dus iedereen kan binnenlopen wanneer het uitkomt. U bent van harte welkom; aanmelden is niet nodig.

Datum: dinsdag 20 augustus 2019
Tijd: 16.00- 20.00 uur
Locatie: Cultureel Centrum Den Herd, Emmaplein 4, Bladel

Waarom beleid?

Om de negatieve gevolgen van de klimaatveranderingen een halt toe te roepen is wereldwijd afgesproken het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. De Nederlandse overheid wijst ook gemeenten op het nemen van hun verantwoordelijkheid. De Kempengemeenten werken hierin samen en stellen in de ‘Klimaatvisie Kempengemeenten’ het doel om gezamenlijk energieneutraal te worden. Om dit te behalen is het nodig om naast energiebesparing en zonnepanelen op daken, ook grootschalig duurzame energie op te wekken. De Kempengemeenten stellen gezamenlijk beleid vast voor grootschalige zonne- en windparken omdat deze vormen van energieopwekking de meeste impact hebben op de omgeving. Tot aan de vaststelling van het beleid wordt geen medewerking verleend aan de realisatie van nieuwe grootschalige zonne- en windparken. Zo behouden de gemeenten regie over waar en in welke vorm en omvang windparken en zonnevelden ontwikkeld mogen worden.

Milieueffectrapportage ter inzage

De milieueffectrapportage wordt binnenkort voor iedereen ter inzage gelegd in de gemeentehuizen in Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. U kunt gedurende de inzagetermijn een reactie op de milieueffectrapportage geven aan het college van Burgemeester en Wethouders van uw gemeente.

Geen tijd om te komen, maar wilt u wel op de hoogte blijven?

Meer informatie over de vorming van het beleid, verslag van de vorige bijeenkomsten en inzicht in de milieueffectrapportage is te vinden via: www.zonenwindindekempen.nl.