Pagina opties

Groter
RSS

Start herinrichting Ganzestraat / Nieuwstraat in Hapert (28-05-2019)

Op donderdag 23 mei gaf wethouder Wim van der Linden symbolisch het startschot voor de werkzaamheden aan de Ganzestraat en de Nieuwstraat in Hapert. De komende maanden worden deze straten heringericht.

Tijdens de officiële opening waren aannemersbedrijf Van der Zanden en de klankbordgroepen van beide straten aanwezig. De klankbordgroepen hebben in het voorbereidingstraject samen gezeten met de gemeente Bladel om mee te denken. De aanwonenden ervoeren veel geluids- en triloverlast door de huidige bestrating en het vele verkeer. Door de straten nu volledig te herinrichten en de maximumsnelheid terug te brengen wordt deze overlast sterk verminderd. De straten worden 30-kilometerwegen. Door  de aanleg van wegversmallingen en gelijkwaardige kruisingen wordt de snelheid verlaagd. 

Ook de riolering wordt vervangen. Brabant Water en Enexis hebben eerder al nieuwe kabels en leidingen aangelegd. Deze liggen nu onder het trottoir en niet meer naast de riolering. Tijdens de aanleg van de nieuwe riolering worden de bestaande leidingen verwijderd. Er komt een gescheiden afvoer om regenwater zoveel mogelijk in het gebied te houden en niet af te voeren naar de waterzuivering.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Ook wordt te alle tijde een obstakelvrije strook beschikbaar gehouden voor voetgangers,  fietsers en alarmdiensten. Er wordt gestart vanaf de kruising bij ’t Pleintje naar de Oude Provincialeweg. Na de herfstvakantie is de Ganzestraat aan de beurt.

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Joop Willems via 013 – 513 13 37 of nieuwstraat@vanderzanden.nl.