Pagina opties

Groter
RSS

Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart (17-02-2021)

rode potlood

Op woensdag 17 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dit moet, in verband met het coronavirus, natuurlijk wel veilig kunnen gebeuren. De gemeente Bladel is daarom al een tijdje bezig met voorbereidende maatregelen, want het is belangrijk dat u veilig gebruik kunt maken van uw stemrecht.

Verspreid door de gemeente zijn er verschillende stemlokalen ingericht. Alle stembureaus zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur. Een overzicht van de locaties van de stemlokalen kunt u vinden in de tabel of op onze website op www.bladel.nl/verkiezingen. Vergeet niet om uw stempas en identiteitsbewijs mee te nemen!

Raakt u uw stempas kwijt, vraag dan persoonlijk een vervangende stempas aan. Dit kan op het gemeentehuis van gemeente Bladel of digitaal via www.bladel.nl tot uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur.

Coronamaatregelen tijdens de verkiezingen

De maatregelen die wij nemen om het stemlokaal coronaproof in te richten zijn als volgt:

  • Ieder stembureaulid zit achter een kuchscherm behalve degene die bij de ingang staat, dus alle voorzitters zitten achter een (groot) kuchscherm.
  • Stembureauleden zijn verplicht handschoenen, mondkapjes (of faceshields) te dragen en om de paar uur te wisselen.
  • De stemhokjes worden ieder uur gedesinfecteerd.
  • Er wordt een ‘coronaproof’ route voor kiezers in het stemlokaal ingericht met wegbewijzering.
  • Ook de kiezer is verplicht een mondkapje te dragen.
  • De kiezer desinfecteert de handen bij binnenkomst.
  • Elke kiezer krijgt een rood potlood en mag deze mee naar huis nemen.
  • De 1,5 meter afstand wordt gehandhaafd.

Vervroegd stemmen (15 en 16 maart) en stemmen per brief

Mensen die zich kwetsbaar voelen, kunnen op 15 en 16 maart vervroegd stemmen. Op deze twee dagen zijn er twee stembureaus open: in het gemeentehuis en in Den Tref in Hapert. De stembureaus zijn open van 07.30 tot 21.00 uur. Bent u 70 jaar of ouder? Dan krijgt u van de gemeente Bladel een briefstempakket. Wanneer u per brief stemt, hoeft u niet naar het stemlokaal te komen. U hoeft dan ook niet iemand anders te machtigen. In de bijsluiter bij het briefstempakket wordt uitgelegd hoe stemmen per brief werkt.

Gezondheidscheck

U ontvangt, samen met uw stempas, informatie over de gezondheidscheck. Voldoet u niet aan de gezondheidscheck, dan kunt u zelf niet gaan stemmen, maar kunt u wel iemand machtigen om voor u te gaan stemmen. Voldoet u wel aan de gezondheidscheck, dan kunt u zelf gaan stemmen. Volg dan de in het stemlokaal geldende regels over afstand en hygiëne op. Kunt u de geldende regels voor het betreden van het stemlokaal niet opvolgen, dan kan de toegang u worden ontzegd of wordt u verzocht het stemlokaal te verlaten. U heeft dan niet uw stem uitgebracht. Als u het stemlokaal wilt binnengaan, bent u verplicht een mondkapje te dragen.

Stemmen bij volmacht: iemand anders gaat voor u stemmen

Bent u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, vraag dan iemand anders uw stem uit te brengen via een volmacht. Op de achterzijde van uw stempas vult u de naam in van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Bladel woont en ook een stempas heeft ontvangen voor deze verkiezing. Belangrijk is dat de gemachtigde niet meer dan drie machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem(men) gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter tonen.

U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Bladel woont maar wel een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De hiervoor benodigde formulieren kunt u aanvragen bij de afdeling KCC of downloaden van onze website. De schriftelijke of elektronische aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.

Meer informatie

Meer informatie over hoe de verkiezingen georganiseerd worden in de gemeente Bladel kunt u vinden op www.bladel.nl/verkiezingen. Informatie vanuit de Rijksoverheid over de verkiezingen kunt u vinden op www.elkestemtelt.nl.

Tweede kamerverkiezingen regels