Pagina opties

Groter
RSS

Verhuizing Den Herd naar de Markt (25-09-2019)

Raadsvoorstel aangeboden voor definitieve aankoop Rabobankgebouw Bladel

Op 20 december 2018 stelde de gemeenteraad van Bladel de Centrumvisie ‘Onderneem de Next Economy’ voor het dorp Bladel vast. Er werd toen door de raad ook besloten een onderzoek te starten naar de mogelijke verplaatsing van Cultureel Centrum Den Herd naar de Markt in Bladel.

In vervolg hierop sloot de gemeente Bladel in het voorjaar van 2019 een principe overeenkomst met de Rabobank voor de aankoop van het Rabobankgebouw aan de Markt. Het College van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad op 7 november 2019 te besluiten het Rabobankgebouw definitief aan te kopen.

De afgelopen maanden heeft de gemeente intensief overlegd met de besturen van zowel Den Herd als de Seniorenvereniging. Omdat zij de grootste belanghebbenden zijn in het toekomstig gemeenschapshuis, was het belangrijk alle mogelijkheden van het Rabobankgebouw goed te bespreken.
De conclusie van deze gesprekken is dat het Rabobankgebouw een eenmalige en unieke kans is om in het hart van het dorp Bladel een toekomstbestendig gemeenschapshuis te realiseren dat helemaal aansluit bij de Centrumvisie ‘Onderneem de Next Economy’. Next omdat het een gemeenschapshuis wordt dat midden in de samenleving staat met een mix van maatschappelijke, culturele en economische activiteiten voor inwoners van alle leeftijden.

Door zowel Den Herd als de Seniorenvereniging is aangegeven dat de bereikbaarheid (met name het verkeer en het parkeren aan de Markt) een belangrijk aandachtspunt is. De gemeente ziet verschillende mogelijkheden om de bereikbaarheid goed te houden. Zo wordt bijvoorbeeld gedacht aan het stimuleren en faciliteren van dubbelgebruik van parkeerplaatsen. Parkeerplaatsen die door bepaalde groepen mensen vooral overdag worden gebruikt, worden dan in de avonduren beschikbaar gesteld voor bezoekers van het gemeenschapshuis. Maar ook naar de aanleg van nieuwe faciliteiten voor bijvoorbeeld (elektrische) fietsen en de mogelijkheden voor het delen van vervoersmiddelen wordt gekeken.
Daarmee sluit de nieuwe locatie van Den Herd aan op toekomstgerichte en slimme Next-ideeën die in de Centrumvisie als mogelijkheden zijn genoemd.

Wanneer de gemeenteraad op 7 november 2019 besluit tot aankoop over te gaan wordt direct gestart met de verdere uitwerking van de plannen. De gemeente, de besturen van Den Herd en de Seniorenvereniging en alle toekomstige gebruikers van het gebouw gaan daarmee samen aan de slag.