Pagina opties

Groter
RSS

Voorbereidingen op start bouw nieuwe MFA-Hapert (14-10-2020)

MFA Hapert achterkant

De gemeente Bladel heeft bouwbedrijf BMV uit Veldhoven opdracht gegeven voor de bouw van de nieuwe MFA (Multifunctionele Accommodatie Hapert). De MFA komt tegen de achterkant van het huidige kerkgebouw. Om daar plaats voor te maken zijn inmiddels de voormalige Marnixschool en de voormalige pastoorswoning aan de Oude Provincialeweg gesloopt.

De bouw moet klaar zijn in april 2022, zodat deze na de zomer van 2022 volledig in gebruik kan worden genomen.

Start bouw in december 2020

Bouwbedrijf BMV is druk bezig om de opdracht verder uit te werken tot een gedetailleerd plan waarmee alle gestelde eisen worden gerealiseerd. Rekening houdend met de wettelijke beoordelings- en bezwaartermijnen zou half december feitelijk met de bouw gestart kunnen worden. Tot die tijd worden allerlei voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, die van buitenaf niet of nauwelijks zichtbaar zijn. Zo is het kerkgebouw inmiddels leeggemaakt. De kerkbanken zijn verdeeld onder geïnteresseerden en ook de kerkvloer is verwijderd. Daarna heeft er archeologisch onderzoek plaatsgevonden. En er zijn maatregelen getroffen om geen verstoring te veroorzaken voor dieren (zoals vleermuizen) die in het kerkgebouw broeden of overwinteren.

Sloop delen kerk en pastorie

Halverwege oktober wordt de verwarmingsruimte tussen de kerk en de pastorie gesloopt. Daarmee wordt plaats gemaakt voor de nieuwe ontmoetingsruimte van het ouderensteunpunt. Ook zal het achterste deel van de aanbouw van de pastorie (het ‘koetshuis’) verdwijnen. Hier komt de nieuwe gebedsruimte. De pastorie zelf wordt ook gestript, waarbij in nauw overleg met de monumentencommissie wordt beoordeeld welke elementen zeker behouden moeten blijven of zelfs in de oorspronkelijke staat moeten worden teruggebracht.

Foto’s van de werkzaamheden

De transformatie van de oude situatie tot aan de opening van de nieuwe MFA wordt vastgelegd met twee camera’s; één buiten en één binnen de kerk. Imca van de Weem legt elke verandering fotografisch vast en plaats deze foto’s op de facebookpagina van MFA-Hapert (@MFAHapert). Ook de inwoners van Hapert blijken erg betrokken en maken bijna dagelijks foto’s, die dan onder andere op de facebookpagina van ‘Hapert zoals het vroeger was’ verschijnen. 

Ontwerp interieur en buitenterrein

Met de toekomstige hoofdgebruikers (gemeenschapshuis, basisschool, ouderensteunpunt, kinderopvang/peuterspeelzaal, bibliotheek en kerk) wordt overlegd over de gewenste inrichting van zowel het interieur als van de directe omgeving van de nieuwe MFA. Voor het interieur helpt een interieurarchitect. Voor het buitenterrein is afstemming gezocht met omwonenden, ondernemers in het gebied en het GBOH (Georganiseerd Burger Overleg Hapert).
Zowel de inrichting van de bouwplaats van de MFA zelf, als het verkeer van en naar de bouwplaats, zijn zo georganiseerd dat er zo min mogelijk overlast is voor de andere bezoekers van het centrum van Hapert. De bouwhekken die de bouwplaats afschermen zullen binnenkort worden verfraaid met doeken waarop tekeningen staan, die zijn gemaakt door leerlingen van de basisschool.     

Stedenbouwkundige visie Hapert

Op korte termijn wordt ook een stedenbouwkundige visie opgesteld voor het totale centrum van Hapert. Hierbij zal onder andere worden onderzocht in hoeverre de vrijkomende locaties (na sloop van basisschool Het Palet en gemeenschapshuis Den Tref) kunnen worden ingevuld met voorzieningen die een extra bijdrage leveren aan de belangrijkste doelstelling van de nieuwe MFA. Die doelstelling is: iedereen (van 0-110 jaar) met behulp van verschillende voorzieningen, activiteiten en vrijwilligers zo lang mogelijk mee te laten doen aan alles wat Hapert te bieden heeft. De gemeente houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen.