Pagina opties

Groter

Asbest

Wat is het?

Asbest is een verzamelnaam voor zes mineralen met een vezelstructuur. Het materiaal is in Nederland vooral veel gebruikt tussen 1950 en 1990 in de bouw. Sinds 1 juli 1993 is het verboden om asbest te bewerken, te verwerken of in voorraad te houden. Bij het slopen, verbouwen en onderhouden van gebouwen die voor 1 juli 1993 gebouwd zijn, bestaat dus de kans op blootstelling aan asbest.

Gezondheidsrisico’s van asbest

Asbest is gevaarlijk omdat het inademen van losse vezels bepaalde vormen van kanker kan veroorzaken. In Nederland sterven jaarlijks zo’n 700 mensen aan kanker die is veroorzaakt door (vaak beroepsmatige) blootstelling aan asbest. Het feit dat de gezondheidseffecten zich pas na langere tijd (10 tot 30 jaar) openbaren maakt asbest tot een zeer verraderlijke stof.

Asbestverbod

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen. De gemeente zal na 2024 handhaving uitvoeren op de niet-verwijderde asbestdaken.

Wat moet ik doen?

Er is een stappenplan beschikbaar over asbest en wat u moet doen als er asbestmateriaal wordt aangetroffen. In dit stappenplan vindt u ook informatie over subsidiemogelijkheden.

Stappenplan wat moet ik doen bij asbest

Meer informatie?

Uitgebreide informatie over asbest kunt op vinden op de websites www.infomil.nl/onderwerpen/asbest  en www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest.

Als u verder nog vragen heeft kunt u terecht bij de gemeente.