Pagina opties

Groter

Kind erkennen vóór de geboorte

 • Afspraak maken

  Hier kunt u een afspraak maken voor:

  Erkenning ongeboren kind

  Lees ook de informatie op deze pagina. U weet dan welke eisen worden gesteld.

 • Wat is het?

  Als u uw kind erkent, wordt u juridisch ouder. Dit betekent dat u dan de wettelijke ouder van uw kind bent. Dit hoeft niet altijd de biologische ouder te zijn. Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten. Zo hebt u er recht op om uw kind te zien en bent u verplicht om voor het kind te zorgen. 

  Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. U kunt dit al doen voordat uw kind is geboren.

  Erkenning niet nodig

  U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder bent. Dit is zo als:

  • u de biologische moeder bent;
  • u getrouwd bent met de moeder;
  • u een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder.

  Let op! Als duomoeder moet u wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Als u dit niet doet, kunt u uw kind alsnog erkennen en juridisch ouder worden.

 • Hoe werkt het?

  U kunt uw kind erkennen als u een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen.

  Verder geldt het volgende:

  • Uw kind heeft nog geen juridische vader.
  • Als uw kind 2 ouders heeft, kan het nooit door een ander worden erkend.
  • Als u onder curatele staat, dan hebt u toestemming nodig van de rechter.
  • Als u door bloedverwantschap niet met de moeder mag trouwen, kunt u het kind niet erkennen.
  • U kunt geen overleden kind erkennen.
  • Als u de biologische vader bent, kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.
 • Wat moet ik doen?

  • Allereerst moet de moeder toestemming geven voor de erkenning.
  • Ga naar de gemeente om uw nog ongeboren kind te erkennen.
  • De ambtenaar van de burgerlijke stand controleert uw persoonsgegevens en burgerlijke staat. Staat u of de aanstaande moeder niet ingeschreven bij de gemeente waar het kind wordt erkend? Dan moeten uw of haar gegevens eerst worden gecontroleerd bij de gemeente waar u of de moeder staan ingeschreven.
  • Daarna maakt de ambtenaar een zogenaamde ‘akte van erkenning van een ongeboren vrucht’ op.
  • Deze dient door beiden ondertekend te worden.
  • Zodra het kind is geboren, wordt de erkenning rechtsgeldig. Daarmee bent u de juridische vader van het kind.

  Keuze achternaam eerste kind

  Erkent u uw kind voor de geboorte en is dit het eerste kind van u en de moeder? U kunt dan als ouders kiezen welke achternaam (geslachtsnaam) het kind krijgt. U moet de achternaam dan tegelijk met de erkenning kiezen. Maakt u als ouders geen keuze? Het kind krijgt dan automatisch de achternaam van de moeder.

  • U gaat samen met de aanstaande moeder naar de gemeente om uw ongeboren kind te erkennen. Dit kan in elke gemeente in Nederland.
  • Als de aanstaande moeder niet meegaat naar de gemeente, moet u schriftelijke toestemming van haar hebben voor erkenning.
  • Zodra het kind is geboren, wordt de erkenning rechtsgeldig. U bent dan de juridische ouder van het kind.

  Ouderlijk gezag aanvragen

  Nadat de erkenning rechtsgeldig is geworden, kunt u het ouderlijk gezag aanvragen. Dit doet u via de website van de Rechtspraak.

  Let op! Ouderlijk gezag hoeft u niet aan te vragen als uw kind geboren is tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 • Wat moet ik meenemen?

  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart) van u beiden.
  • Hebt u in het buitenland gewoond toen u 18 jaar of ouder was? Neem dan een bewijs mee waaruit blijkt dat u ongehuwd bent.
  • Voor niet-Nederlanders geldt dat ze altijd een bewijs van ongehuwd moeten overleggen
 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt direct een afschrift van de erkenningsakte mee.

 • Aanvullende informatie

  Bij de erkenning van uw eerste kind kunt u kiezen welke achternaam hij of zij krijgt: de naam van de moeder of die van u. Als u wilt dat uw kind uw naam krijgt, moet de moeder meekomen naar de gemeente. Schriftelijke toestemming van de moeder is dan niet voldoende.

  Als u niet kiest, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

 • Links/Documenten