Pagina opties

Groter

Onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Wat is het?

  U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

  U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

  Met ingang van 2019 is er nog maar één aanslag gemeentelijke belastingen in Bladel. De gemeente Bladel stapt over op een nieuwe en eenvoudigere manier van aanslagoplegging. De meeste burgers en bedrijven ontvangen jaarlijks een viertal aanslagen van de gemeente Bladel. Het betreft hier de Woz-beschikking, de aanslag onroerende zaakbelastingen en drie aanslagen afvalstoffen- en rioolheffing. Vanaf belastingjaar 2019 gaat de gemeente deze belastingaanslagen combineren op één aanslagbiljet.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

  Kies voor het gemak van automatische incasso

  U kunt de gemeente het hele jaar door machtigen voor de automatische incasso van uw belastingaanslag. Als u gebruik maakt van automatische incasso wordt de aanslag in 10 termijnen geïncasseerd. Deze termijnen gaan in vanaf één maand na de dagtekening van uw aanslag. De aanvraag voor automatische incasso geldt voor de eerstvolgende aanslag die u van de gemeente ontvangt. Automatische incasso, machtiging.

  • Met dagtekening 29 februari 2020 ontvangt u de Woz-beschikking, aanslag onroerende zaakbelastingen, het vastrecht voor de afvalstoffen- en rioolheffing en de ledigingen Diftar op één biljet.

  Aanslag gemeentelijke belastingen via Mijn.Overheid.nl

  In 2020 is er ook de mogelijkheid om de aanslag digitaal te ontvangen via mijn.overheid.nl, in plaats van per post. U kunt daar veilig en gemakkelijk inloggen met uw DigiD. Logt u in als bedrijf, dan kan dat middels e-Herkenning. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat u uw account op mijn.overheid.nl activeert en vervolgens aangeeft dat u digitale post wilt ontvangen van de gemeente Bladel. Vul ook uw e-mailadres in. Zodra er nieuwe digitale post beschikbaar is ontvangt u een e-mail. Hoe u het account activeert ziet u in het filmpje op www.mijn.overheid.nl. Als u geen gebruik maakt van automatische incasso dan bestaat via mijnoverheid de mogelijkheid om via iDeal de aanslag te betalen.

 • Wat moet ik doen?

  Formeel bezwaar

  Het is natuurlijk mogelijk dat u er met de taxateur niet uitkomt. In dat geval kunt u alsnog formeel bezwaar maken. Een bezwaarformulier kunt u downloaden of we sturen u op verzoek een exemplaar toe. Dat bezwaar moet vóór 14 april 2020 bij de gemeente binnen zijn. (Mocht die datum naderen, terwijl u nog wacht op de afhandeling van uw informele contact, kan in overleg met de gemeente de termijn worden verlengd.)

 • Wat kost het?

  Tarieven 2020

  Tarief eigenaar woning:            0,0891% van de Woz-waarde
  Tarief eigenaar niet-woning:  0,1617% van de Woz-waarde
  Tarief gebruiker niet-woning: 0,1452% van de Woz-waarde

  Diegene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar of gebruiker is ontvangt de aanslag. Met wijzigingen in de loop van het belastingjaar, verkoop of verhuizing,  wordt geen rekening gehouden. Voor woningen wordt géén gebruikers aanslag ozb meer opgelegd.

 • Aanvullende informatie

  U moet ook OZB betalen voor een onroerende zaak die u (nog) laat bouwen. Ook voor woonarken en woonwagens moet u soms OZB betalen. Voor bepaalde onroerende zaken hoeft u geen OZB te betalen, bijvoorbeeld voor kerken.

  Hoogte te betalen OZB

  De gemeente berekent elk jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. Dit heet de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen.

 • Regelgeving