Pagina opties

Groter

Reclame plaatsen

 • Afspraak maken

  Vergunningen en meldingen worden behandeld door Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel. Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact op via 0497 - 36 16 36 of maak een afspraak via het contactformulier.

 • Wat is het?

  U mag niet zomaar permanente of tijdelijke reclame plaatsen bij, op of aan een gebouw of op of aan de weg. U heeft hiervoor in de meeste gevallen toestemming nodig van de gemeente. Wilt u een permanent reclamebord bouwen/plaatsen bij een pand, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Wilt u op of aan uw pand reclame maken, zoals met uithangborden of teksten/afbeeldingen op de gevels/muren, dan vraagt u ook een vergunning aan bij de gemeente (geen omgevingsvergunning). 

  Voor tijdelijke reclame in de vorm van een spandoek is een ontheffing nodig, welke u ook bij de gemeente aanvraagt. Voor tijdelijke reclame in de vorm van driehoeksborden/sandwichborden wordt geen ontheffing verleend. Plaatsing van dergelijke borden is niet toegestaan.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente bepaalt of u de vergunning of ontheffing krijgt. Zij kan de vergunning of ontheffing weigeren omdat:

  • de reclame niet past in de omgeving;
  • de reclame niet past bij het gebouw waar het geplaatst is;
  • de reclame weggebruikers stoort;
  • de reclame de weg beschadigt;
  • de reclame het onderhouden en beheren van de weg stoort.
 • Wat moet ik doen?

  Een omgevingsvergunning kunt u indienen via het Omgevingsloket online. Een aanvraag voor reclame op of aan een pand of tijdelijke reclame kunt u indienen via het aanvraagformulier, wat u kunt vinden onder het kopje 'Digitaal aanvragen'. 

 • Digitaal aanvragen

 • Wat kost het?

  De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag vergunning voor handelsreclame op of aan een gebouw of terrein bedragen €15,40.

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning of ontheffing krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan krijgt u automatisch de vergunning of ontheffing.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.