Pagina opties

Groter

Subsidie duurzame energie voor particulieren 2020 - 2021

 • Wat is het?

  De gemeente Bladel heeft de Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren vastgesteld. Deze treedt in werking op 1 januari 2020 en loopt tot 31 december 2021.

  Deze regeling is bedoeld om particulieren te stimuleren te investeren in duurzame en energiebesparende maatregelen. De subsidie duurzame energie is alleen bedoeld voor het treffen van maatregelen aan bestaande woningen. De volgende voorzieningen komen in aanmerking voor subsidie: vloerisolatie, muur-/gevelisolatie, dakisolatie, glasisolatie, zonnecellen, zonneboiler en een warmtepomp.

  Veel gestelde vragen

 • Hoe werkt het?

  Voor wie is de subsidie bedoeld?

  Als u eigenaar bent van een bestaande woning in de gemeente Bladel en voorzieningen treft in die woning, komt u voor subsidie in aanmerking. Subsidie kan ook worden aangevraagd voor appartementencomplexen door de Vereniging van Eigenaren. De subsidie geldt niet voor nieuwbouw. De subsidiepot is niet onbeperkt. In totaal stelt de gemeente € 500.000,00 (€ 250.000,00 voor 2020 en € 250.000,00 voor 2021) beschikbaar en het uitgangspunt is: wie het eerst komt, het eerst maalt.

  Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

  De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de kostprijs van de investering die u doet. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u minimaal € 1.000,00 investeren. Voor energie-installaties bedraagt de subsidie 20% van het factuurbedrag met een maximum van € 500,00 per maatregel. Wanneer u dus voor € 2.500,00 of meer investeert in een energie-installatie, ontvangt u het maximale bedrag van € 500,00. Wanneer u minder investeert, ontvangt u minder subsidie.Voor energiebesparende maatregelen bedraagt de subsidie 20% van het factuurbedrag met een maximum van € 750,00 per maatregel.
  Wanneer u dus € 3.750,00 of meer investeert in een energiebesparende maatregel, ontvangt u het maximale bedrag van € 750,00. Wanneer u minder investeert, dan ontvangt u minder subsidie.

  Per kalenderjaar kunt u voor maximaal twee typen duurzame energiemaatregelen subsidie aanvragen. In totaal wordt per woning maximaal € 1.500,00 subsidie verleend.

  Voor welke maatregelen is subsidie mogelijk?

  De volgende energiebesparende maatregelen komen in aanmerking voor subsidie:

  • Vloerisolatie
  • Muurisolatie/gevelisolatie
  • Dakisolatie
  • Glasisolatie (HR++ glas)

  Voor de volgende energie-installaties is een bijdrage mogelijk:

  • PV-cellen (zonnepanelen)
  • Zonneboiler
  • Warmtepomp

  Aan welke isolatienormering moeten de maatregelen voor isolatie voldoen?

  Bij de subsidie voor energiebesparende maatregelen gelden de volgende normen:

  • Vloerisolatie: isolatiemateriaal met een minimum Rd-waarde van 3,5 m²K/W
  • Muurisolatie: isolatiemateriaal met een minimum Rd-waarde van 1,1 m²K/W
  • Dakisolatie: isolatiemateriaal met een minimum Rd-waarde van 3,5 m²K/W
  • Glasisolatie: HR++ glas met een maximale U-waarde van 1,2 3,5 m²K/W volgens de norm EN1279

  Welke kosten zijn subsidiabel?

  De materiaalkosten en installatiekosten van de maatregelen komen voor subsidie in aanmerking.

 • Wat moet ik doen?

  Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

  In de periode 1 januari 2020 tot 31 december 2021 kunt u subsidie aanvragen voor maatregelen die u wilt gaan aanbrengen. U kunt geen subsidie aanvragen voor maatregelen die u al heeft uitgevoerd.

  Vragen?

  Voor meer informatie kunt u terecht bij de medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC); 0497 – 36 16 36; info@bladel.nl.

 • Digitaal aanvragen

 • Wat moet ik meenemen?

  Hoe werkt de subsidieprocedure en aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

  U kunt een aanvraagformulier onder het tabje: Digitaal aanvragen downloaden of aanvragen bij het Klant Contact Centrum (tel. 0497-361636). Het ingevulde formulier en de daarin gevraagde bijlagen stuurt u naar de gemeente. Ook kunt u met uw DigiD het formulier digitaal invullen.

  Binnen acht weken neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing op uw aanvraag. In deze beschikking staat in elk geval de maximale hoogte van de subsidie die wordt toegekend. Ook zijn de voorschriften en verplichtingen hierin opgenomen.

  Nadat een subsidiebeschikking is toegekend, moet u de maatregel(en) binnen zes maanden realiseren. U moet de facturen van de installateur of aannemer zelf betalen. Binnen twaalf weken nadat de factuur van de leverancier is betaald, moet u het gereedmeldingsformulier met alle bijlagen indienen bij de gemeente. Een gespecificeerde factuur en een betalingsbewijs horen bij dit gereedmeldingsformulier.

  Wanneer alle voorzieningen conform de afspraken zijn aangebracht, ontvangt u van de gemeente een beschikking tot subsidievaststelling. Daarna wordt het subsidiebedrag uitgekeerd. Er wordt geen voorschot verleend.