Pagina opties

Groter

WOZ-waarde

 • Wat is het?

  De gemeente taxeert de waarde van uw woning, (bedrijfs)pand of (bouw)grond. Dit wordt de WOZ-waarde genoemd. Deze waarde geldt als basis voor de bepaling van de verschuldigde onroerendezaakbelasting (OZB) en de heffingen van rijk (zoals het eigenwoningforfait) en waterschap. Bent u het niet eens met de getaxeerde waarde, dan kunt u bij de gemeente bezwaar maken.

  U kunt de aanslag voortaan in tien termijnen via automatische incasso laten afschrijven. Indien u al een machtiging heeft afgegeven, hoeft u verder niets te doen. Heeft u nog geen automatische incasso? Vraag dit dan aan via de website: www.bladel.nl/incasso of haal een kaartje bij het Klant Contact Centrum.

  Aanslag gemeentelijke belastingen via Mijn.Overheid.nl

  In 2020 is er ook de mogelijkheid om de aanslag digitaal te ontvangen via mijn.overheid.nl, in plaats van per post. U kunt daar veilig en gemakkelijk inloggen met uw DigiD. Logt u in als bedrijf, dan kan dat middels e-herkenning. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat u uw account op mijn.overheid.nl activeert en vervolgens aangeeft dat u digitale post wilt ontvangen van de gemeente Bladel. Vul ook uw e-mailadres in. Zodra er nieuwe digitale post beschikbaar is ontvangt u een e-mail. Hoe u het account activeert ziet u in het filmpje op www.mijn.overheid.nl/. Als u geen gebruik maakt van automatische incasso dan bestaat via mijnoverheid de mogelijkheid om via iDeal de aanslag te betalen.

 • Hoe werkt het?

  De WOZ-waarde van woningen wordt geautomatiseerd bepaald. Deze modelmatige waardebepaling is vooral voor grote groepen gelijksoortige woningen uitgevoerd. In deze methode is de waarde bepaald door vergelijking van de waardebepalende kenmerken van de te taxeren woning met een verkochte woning of meerdere verkochte woningen. De onderlinge vergelijkbaarheid van woningen staat centraal. Hierbij zijn kenmerken als bouwjaar, inhoud en kavelgrootte de voornaamste waardebepalende factoren. 

  De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum. Wanneer er echter na de waardepeildatum een verbouwing heeft plaatsgevonden (of de woning nieuw gebouwd is), wordt gekeken naar de staat van de woning (dus de toestand) op de toestandspeildatum 1 januari 2020 maar naar de waarde op de waardepeildatum 1 januari 2019. Op deze manier worden waardeveranderingen in het afgelopen jaar meegenomen in de WOZ-waarde voor dit jaar.

 • Wat moet ik doen?

  • Op het aanslagbiljet van de OZB staat de getaxeerde waarde vermeld. Dit biljet ontvangt u jaarlijks.
  • Na ontvangst van dit biljet kunt u bij de gemeente een taxatieverslag aanvragen. Hiermee kunt u controleren of de gemeente de waarde goed heeft bepaald. Het taxatieverslag kan ook via het mijn.overheid.nl/persoonlijkegegevens/woz worden opgevraagd. U logt in met uw DigiD op Mijn overheid, ga dan naar persoonlijke gegevens > Wonen > WOZ
  • Het is belangrijk dat u goed controleert of de waarde correct is vastgesteld. De waarde wordt namelijk voor verschillende belastingen gebruikt, zoals aanslagen OZB, de waterschapsheffingen en, voor zover van toepassing, het eigenwoningforfait en forensenbelasting.
  • Vindt u de vastgestelde waarde te hoog? U kunt binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag een bezwaarschrift indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel.