Pagina opties

Groter

Klimaatopgave voor ondernemers

In het Klimaatakkoord is met ondernemers afgesproken dat de productieprocessen in 2050 circulair zijn en vrijwel geen broeikasgas meer uitstoot. De fabrieken draaien dan op duurzame elektriciteit. De grondstoffen komen uit biomassa, reststromen en -gassen. De restwarmte gebruikt de industrie zelf of levert die aan de tuinbouw of gebouwen en woningen. De industrie is dan naast gebruiker van energie ook producent en buffer van energie. Mobiliteit is emissieloos en van hoge kwaliteit.

In 2030 moet onze economie al flink minder CO2 uitstoten. Dat is een tussenstap op weg naar volledige duurzaamheid. Veel van de nieuwe manieren van produceren staan nog in de kinderschoenen en zijn nog te duur. Bedrijven investeren zelf in deze vernieuwing. Er is ook subsidie om de ontwikkeling op gang te krijgen. Op die manier kan de industrie uitgroeien tot de meest CO2-efficiënte industrie in Europa, en wel op een manier die de internationale concurrentiepositie niet in gevaar brengt.

Hulp en ondersteuning

De opgave voor ondernemers is groot. Als gemeente bieden we daarom graag ondersteuning.

Informatie

Gemeentelijk beleid

De gemeente heeft de afspraken uit het Klimaatakkoord verwerkt in haar eigen beleid. U vindt dit beleid op deze pagina


Kempisch Ondernemersplatform (KOP)

Het KOP bevordert het ondernemersklimaat in opdracht van de lokale Kempische ondernemersverenigingen. Zij neemt ook een actieve rol in het verduurzamen van bedrijventerreinen. Meer informatie is te krijgen via www.hetkop.nl.

Stimuleringsregelingen

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen

https://www.klimaatplein.com/subsidiewijzer-energiebesparing-en-duurzame-opwekking-voor-ondernemers/

https://ondernemersplein.kvk.nl/subsidies-en-regelingen/


Energieke Regio

Energieke Regio helpt bedrijven, maatschappelijke organisaties, verenigingen van eigenaars en woningbouwcorporaties in gemeente Bladel met het verduurzamen van hun gebouwen. Wij betrekken daarbij de maatschappelijke-, financiële- en comfortaspecten.

Verplichtingen

Het Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dit is de energiebesparingsplicht. Deze geldt voor bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) die per jaar vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan verbruiken. De Omgevingsdienst controleert hierop namens gemeenten. Meer informatie via www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/energiebesparingsplicht